nieuws

Constructie V-polder voor nieuw spoor bespaart miljoenen

bouwbreed

Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) heeft een zogeheten V-polderconstructie voor de nieuwe spoorlijn door het centrum van Almelo gepresenteerd. Met deze innovatieve techniek voor de railinfrastructuur wil de gemeente een efficiënt en relatief goedkope oplossing creëren voor de verkeersoverlast en -onveiligheid. De aanleg van twee damwanden in V-vorm met een verdiept spoor en twee overgangen kost circa 75 miljoen gulden.

Dankzij de publiek-private samenwerking tussen de gemeente Almelo, Railinfrabeheer en KVWS is ongeveer 35 miljoen gulden al gedekt. De rest van het geld moet van het ministerie van Verkeer en Waterstaat komen.

Het totale project kan in circa zeven maanden worden uitgevoerd. De gemeente hoopt dat het verdiepte spoor er uiterlijk in 2003 ligt. Twee gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen verdwijnen op die manier. Tegelijkertijd wordt de overlast in de vorm van verkeerslawaai en trillingen voor omwonenden weggenomen. Ook verkeersopstoppingen behoren dan tot het verleden.

Railinfrabeheer en KVWS hebben patent verkregen op het project. De polderconstructie, zo geheten omdat het grondwaterpeil in de V-vorm kunstmatig laag wordt gehouden, is eerder toegepast. Dat was echter bij een fietstunnel.

Verdiept

Het plan van KVWS voorziet in een kilometer lange damwandconstructie langs de spoorbaan, die zes meter verdiept wordt aangelegd. Na het voorboren van de grond worden de damwanden in een V-vorm langs de spoorbaan de grond in geheid. De stalen profielen gaan zeventien meter de grond in. Groutinjecties creëren een waterdicht ‘bed’ en verankeren de damwanden.

Voor het in de V-vorm laten zakken van de rails staan nog twee mogelijkheden open. De meest waarschijnlijke is dat in anderhalve week tijd de rails worden opgebroken, het zandbed wordt ontgraven en een nieuwe spoorlijn op zes meter diepte wordt aangelegd. Het personenvervoer zal in deze periode worden uitgvoerd met bussen, het goederenvervoer wordt omgeleid via Doetinchem.

Een alternatief is de kaasschaafmethode, waarbij de aannemer in tien à veertien nachten telkens vijftig centimeter afgraaft. Hierbij blijft telkens één spoor beschikbaar.

Als de damwandconstructie staat, kunnen twee brugdekken van beton worden aangelegd. De trein rijdt dus onder het overige verkeer door. KVWS is bezig met de ontwikkeling van bebouwing, groen en parkeerplaatsen op de overwegen.

Dubbel ruimtegebruik en meer veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten. “Wij zien dit als een pilot-project voor andere gemeenten die kampen met spoorwegen midden in hun centrum met gelijkvloerse kruisingen”, zegt directeur G. Schröder van de sector Bouw & Vastgoedontwikkeling.

Almelo wordt min of meer gedwongen om deze polderconstructie uit te voeren. De aanleg van een traditionele tunnelbak is vrijwel onmogelijk, omdat er geen ruimte is om het spoor tijdelijk om te leiden. Bovendien is het V-model goedkoper, dat scheelt in het Almelose project zeker vijftien miljoen gulden.

Logistiek

Het grootste voordeel van het ‘poldermodel’ schuilt in de logistiek. Tijdens het heien van de damwanden kunnen de treinen blijven rijden. Ook het autoverkeer ondervindt geen hinder.

De damwanden hebben een standaardbreedte van 1,22 meter. Krimpgedrag zal de wand nauwelijks vertonen, doordat de planken flexibel genoeg zijn. Toleranties zijn nagenoeg te verwaarlozen met 0,10 tot 0,15 millimeter.

De spoorbaan in de V-polderconstructie, zoals die voor het centrum van Almelo is bedacht. Het wegverkeer gaat ongehinderd over het spoor heen.

Reageer op dit artikel