nieuws

CNV wil af van vaste wao-keuring

bouwbreed Premium

Het CNV wil af van de vaste wao-keuring na een jaar. Liever ziet de vakcentrale dat het moment van keuring per zieke werknemer afzonderlijk wordt bepaald. Op die manier denkt het CNV dat sommige langdurig zieke werknemers sneller aan het werk gaan.

Nu krijgt een arbeidsongeschikte nog standaard een wao-keuring na een jaar ziekte. Uit een onderzoek van het CNV onder 1600 langdurig zieken bleek dat veel zieken de keuring liever niet afwachten en vlak ervoor weer aan het werk gaan. Gisteren werden de onderzoeksresultaten in Den Haag gepresenteerd bij de aftrap van de CNV-week van de wao.

“Blijkbaar is de wao-beoordeling een prikkel voor sommige langdurig zieke werknemers om het werk te hervatten”, stelt de vakcentrale. Voor niet iedere zieke is een snellere keuring een oplossing. Sommige zieken zijn juist gebaat bij uitstel van de keuring. Zij zien nog mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, maar hebben meer dan een jaar de tijd nodig om te herstellen.

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken zei bij het in ontvangst nemen van het rapport de gesignaleerde problemen te zien. “Voor zieke werknemers die op de weg terug zijn, kan de wao-keuring te vroeg komen. In dat geval werkt de keuring niet reïntegrerend maar stigmatiserend. Daarom vind ook ik dat het moment van de keuring geflexibiliseerd moet worden”, aldus de bewindsman, die verklaarde hiervoor al voorstellen te hebben gedaan.

Dat neemt niet weg dat constateert is dat rond de wao-keuring zo’n 20 procent van de zieken spontaan weer aan het werk gaat. “Een generiek uitstel van de keuring zonder verdere maatregelen en voorwaarden zou riskant zijn. Dan loop je het risico een situatie van passiviteit te verlengen.”

Maatwerk

Het CNV erkent de bezwaren als van de reguliere keuring na een jaar wordt afgestapt. Het vaststellen van het ideale moment van keuring vereist maatwerk en stelt hoge eisen aan de wijze waarop werkgever of arbodienst en uitvoeringsinstelling zieke werknemers begeleiden en weer aan het werk helpen.

Ook is nog niet duidelijk of de werkgever bij een eerdere of latere verstrekking van de wao het loon moet doorbetalen. Nu moet hij nog bij het eerste ziektejaar het loon doorbetalen. Maar er gaan al stemmen op om die periode te verlengen.

Reageer op dit artikel