nieuws

Chloorelektrolyse ontsmet zwembad

bouwbreed

Zwembadbeheerders sparen kosten uit wanneer ze door middel van elektrolyse zelf hun desinfecterend middel maken. De installatie produceert uit gewoon keukenzout chloor en natronloog en vormt die om tot natriumhypochloriet.

De voorziening maakt alleen de benodigde hoeveelheden aan. Dat spaart kosten voor transport en opslag en voorkomt dat de werking van het ingekochte chloor in de loop van de tijd vermindert. Hydrochemie-Conhag uit Berkel en Rodenrijs levert hiervoor installaties van het Duitse Jesco Dosiertechnik.

Het hart van het systeem bestaat uit een membraan elektrolysecel. Het membraan scheidt de circulatie die over de anode en over de kathode loopt. De anode zet een mengsel uit keukenzout en water door middel van elektriciteit om in chloorgas en natriumisonen. De laatsten trekken door het membraan en vormen onder invloed van de kathode met het water natronloog en waterstofgas. Het laatste wordt afgescheiden en sterk met lucht verdund afgevoerd. De magere pekeloplossing uit de anodekamer komt terug in het pekelvat. Het chloorgas mengt in een separate reactor met het natronloog tot natriumhypochloriet.

De reactor werkt volgens het tegenstroomprincipe. De natronloog stroomt van boven af over een passtuk en vormt een dunne film met een groot oppervlak waarmee het chloorgas reageert dat van onder af wordt ingeblazen. Het eindproduct komt in een voorraadtank en wordt via een doseerpomp naar de bestemming gebracht. De elektrolysecel beperkt de hoeveelheid zout in het zwemwater.

Verbruik

Jesco biedt zeven uitvoeringen van de chloorelektrolyse-installaties. De kleinste produceert per uur 250 gram chloorequivalent en de grootste 4000 gram, bij respectievelijke vermogens van 2 en 20 kilowatt. Het kleinste type werkt met een celspanning van 4,5 volt en een celstroom van 192 ampère.

De opslagtanks kunnen 100 liter zout, 60 liter natronloog en 100 liter eindproduct bevatten. Het maximale zoutverbruik beloopt 10 kilo per dag bij een maximaal waterverbruik van 85 liter per dag. De grootste uitvoering kent een celspanning van 18 volt en een celstroom van 769 ampère. Het maximale zout- en waterverbruik beloopt respectievelijk 163 kilo en 1370 liter per dag. De aanmaak van een kilo chloor vergt 1,7 kilo zout.

Het benodigde water moet, al dan niet in de installatie, onthard zijn en overeenkomen met de drinkwaterkwaliteit. Een kilo chloor vergt gemiddeld 30 liter water. De elektrolyse verbruikt zo’n 3,5 kilowattuur. De installatie vraagt een netaansluiting van 3 maal 400 volt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels