nieuws

Britse regering wil minder bouw op uiterwaarden

bouwbreed Premium

De Britse staatssecretaris Raynsford van ruimtelijke ordening wil dat er minder huizen worden gebouwd in de overloopgebieden van rivieren. Hij heeft voorgesteld de regels voor bestemmingsplannen aanzienlijk te verscherpen. Gemeenten moeten prioriteit geven aan gebieden met minder risico voor overstromingen.

Deze regels volgen op zware kritiek van een Lagerhuis-commissie die de grote overstromingen van afgelopen najaar onderzocht. De commissie vindt dat met name het bouwen in uiterwaarden onnodige risico’s met zich mee brengt. In Groot-Brittannië staan inmiddels drie miljoen huizen op stukken grond die vroeger werden gebruikt als overloop voor de rivieren. Omdat het water daardoor nergens heen kan, wordt het overstromingsgevaar groter. De overlast in het najaar heeft honderden miljoenen guldens schade opgeleverd. Door de zware regen- en sneeuwval van de afgelopen dagen zijn inmiddels weer nieuwe overstromingen gemeld.

Gemeenten moeten voortaan het overstromingsrisico nadrukkelijk betrekken bij de besluitvorming. Instanties die op dit gebied deskundig zijn, moeten daarbij worden gehoord. Raynsford schrijft aan het Lagerhuis: “D`e ervaringen van de laatste maanden hebben aan alle partijen duidelijk gemaakt wat het kan kosten als we maar projecten blijven ontwikkelen in risicogebieden.”

Reageer op dit artikel