nieuws

Bouw ondergronds heel functioneel op het platteland

bouwbreed

Het intensief gebruik van ruimte en het ondergronds bouwen moet niet alleen in grotere stedelijke gebieden maar ook op het platteland vaker worden toegepast. Dit stelt de provincie Gelderland in de Startnotitie ondergronds bouwen/meervoudig ruimtegebruik.

Op het platteland kan ondergronds bouwen een wezenlijke bijdrage leveren aan de ‘kwaliteit van de ruimte’, meent de provincie. Een groot aantal gebouwen dat tot nu toe meestal bovengronds wordt gerealiseerd kunnen gemakkelijk ondergronds worden gebracht. Voorbeelden in de agrarische sector zijn onder meer koelhuizen, ruimten voor de champignonteelt en de opslag en verwerking van mest.

Ondergrondse gebouwen hebben nog steeds te kampen met een slecht imago, vindt de provincie. Bij inrichtingen als parkeergarages, metrotunnels en opslagruimten onder bedrijven, denken velen vaak aan onveiligheid en lage kwaliteit. “De negatieve beeldvorming moet worden omgebogen wil ondergronds bouwen binnen Nederland en dus ook in Gelderland meer kansen krijgen”, aldus de provincie.

Om het meervoudig ruimtegebruik en ondergronds bouwen toegankelijker en praktisch toepasbaar te maken, gaat de provincie optreden als ‘kennismakelaar’. Symposia, workshops, excursies en het uitgeven van informatiebulletins moeten die kennis helpen verspreiden. Gelderland wil meer dan een miljoen gulden uittrekken om deze projecten te financieren.

Reageer op dit artikel