nieuws

Bedrijfsterreinen opgenomen in architectuurnota

bouwbreed

In de architectuurnota ‘Ontwerpen aan Nederland’ komt ook een apart hoofdstukje voor een betere aanleg van bedrijfsterreinen. Vooral het op verschillende manieren gebruiken van die plekken krijgt daarbij aandacht.

Dat bleek tijdens de behandeling van de nota door de Tweede Kamer. Aan de negen grote projecten die in de architectuurnota 2001-2004 worden genoemd, wordt een tiende voor de bedrijfsterreinen toegevoegd. Dit onderdeel wordt “geadopteerd” door minister Jorritsma, zoals alle andere projecten ook aan een bewindspersoon zijn verbonden.

De betrokken bewindslieden kregen zes moties te verwerken, maar de nota zelf komt daarmee niet in gevaar. In de notitie wil het kabinet een einde maken aan de “rommelige indruk” die ons land volgens het kabinet her en der maakt. Voor deze ‘regie’ vanuit Den Haag is 7 miljoen gulden extra uitgetrokken waarmee voor architectuurbeleid nu 32 miljoen gulden beschikbaar is.

Op pagina 2: Garanties architectuur blijven achterwege.

Reageer op dit artikel