nieuws

Architect en adviseurs in maatschap Multidisciplinair team specialisten

bouwbreed

Architect Djelko van Es van Architectuur & Advies in Blaricum zet een opmerkelijke stap. Hij stelt een maatschap voor met arbo-, organisatie- en ICT-adviseurs. De reden: het heeft niet veel zin een gebouw te ontwerpen voor een ongezond bedrijf.

Van Es heeft meermalen meegemaakt, dat een bedrijf ging reorganiseren kort nadat het een nieuwe huisvesting had betrokken. Als een onderneming nog niet gezond is, adviseert hij daarom eerst de organisatie door te lichten. Het bureau Architectuur & Advies wordt daarom uitgebreid tot een multidisciplinair team van specialisten. Onder de naam Werk Vitaal bieden zij adviesdiensten aan op het gebied van arbeidsomstandigheden, ergonomie, organisatie, informatietechnologie en vanzelfsprekend ook architectuur voor binnen en buiten.

Als architect raakte Van Es regelmatig verstrikt in een onmogelijke opdracht. Hij gaat ervan uit, dat een gebouw invloed heeft op de mensen in een bedrijf en andersom. Als de onderneming zich in een overgangsfase bevindt, is het dus moeilijk om een passend gebouw te ontwerpen. De architectuur staat niet los van het veranderingsproces.

Daarom verzamelt Van Es een netwerk van specialisten om zich heen. Zij adviseren over de structuur en cultuur van de organisatie, in wisselwerking met de architectuur.

Internetbedrijf

“Voor een deel hebben we het idee al in praktijk gebracht”, meldt Djelko van Es. “Samen met een ICT-adviseur heb ik de huisvesting van een internetbedrijf ontworpen. Op ons eigen kantoor heb ik een draadloos netwerk uitgeprobeerd. Dat maakt een bedrijf zeer flexibel, ook voor wat betreft het architectonisch ontwerp. Het blijkt uitstekend te werken.”

Van Es is ervan overtuigd dat het gebruik van gezonde bouwmaterialen en het de zorg voor een psychologisch gezonde omgeving veel uitmaakt voor de groei, het rendement en de winstgevendheid van organisaties. De invloed van kleuren, vormen en materialen op het welzijn van de medewerkers is groot.

Ziekteverzuim

“Ik ken echter maar weinig architecten die zich afvragen wat een gebouw met de mensen doet”, vertelt hij. “Ik verwacht dat het ziekteverzuim in bedrijven af zal nemen als de wensen en behoeften van de medewerkers serieus worden genomen. Zij willen gezonde en comfortabele werkplekken en soepel verlopende bedrijfsprocessen. Dan neemt de arbeidsvreugde toe, leveren zij een hogere productiviteit en zijn met minder kosten hogere rendementen te behalen.”

Een gebouw moet dus niet alleen op zijn architectonische vormgeving worden beoordeeld. Welstandscommissies zijn Van Es daarom een doorn in het oog. Hij laat een ontwerp zien voor seniorenwoningen in het centrum van het dorp Hemmen, tussen Tiel en Arnhem.

“Het plan is door de bewoners van het dorp heel positief ontvangen, maar niet door de Welstand. We hebben het ontwerp fors moeten aanpassen.”

Welzijnscommissie

Djelko van Es vindt dat de Welstandscommissies vervangen moeten worden door Welzijnscommissies. Zij moeten niet alleen toetsen aan esthetische eisen, maar ook aan de invloed op het welzijn van gebruikers en omwonenden.

“Zij weten heel goed wat zij met het gebouw willen. Het is de kunst om het hen te laten uitspreken”, meent Van Es.

De maatschap Werk Vitaal hanteert dezelfde uitgangspunten als Architectuur & Advies. “Werk Vitaal vindt dat levensenergie moet stromen en een helende werking moet hebben. Het streven naar een gezonde samenleving, met aandacht voor duurzaamheid, zorgvuldigheid en respect, bezielt alle adviseurs van Werk Vitaal. Als vanzelfsprekend leidt dat tot hoge kwaliteit en creativiteit.”

‘Geen gebouw ontwerpen voor ongezond bedrijf’

Reageer op dit artikel