nieuws

Anderhalve ton voor elke dag tijdwinst

bouwbreed Premium

De bouwer van de Westerscheldetunnel krijgt 150.000 gulden voor elke dag dat het miljardenproject eerder wordt opgeleverd dan 14 november 2003. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken over de nieuwe overeenkomst die opdrachtgever NV Westerscheldetunnel heeft gesloten met Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KMW).

De bonus, waarvan de omvang in december nog angstvallig geheim werd gehouden, is bedoeld als prikkel om het vertraagde bouwproces te versnellen. Binnen de Tweede Kamer zijn vragen gerezen over de overeenkomst en de financiële consequenties voor het Rijk, met 96,4 procent de grootste aandeelhouder.

Aanvankelijk zou de Westerscheldetunnel 15 maart 2003 klaar zijn. Vooral de vervorming van de boorschilden heeft ertoe geleid dat die datum bij lange na niet wordt gehaald. Het boorproces is zeker een jaar vertraagd. Om die reden hebben de NV Westerscheldetunnel en KMW onderhandeld over een nieuw contract. Afgesproken is dat de tunnel uiterlijk 14 november 2003 wordt opgeleverd. Aan die datum is een nieuwe bonus/malusregeling gekoppeld.

Stafmedewerkers van de commissies voor Verkeer en Waterstaat en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer concluderen in een notitie dat op het oog de aannemer er goed vanaf lijkt te komen.

Oude claims

Volgens het oude contract moest KMW namelijk met ingang van een maand na de afgesproken opleverdatum 300.000 gulden boete betalen voor elke dag vertraging, met een maximum van honderd dagen ofwel 30 miljoen gulden. Dat geld zou de aannemerscombinatie zeker kwijt zijn geweest bij oplevering eind juli 2003 of later. Volgens de nieuwe regeling echter krijgt KMW een bonus van 15 miljoen gulden als de tunnel eind juli 2003 klaar is.

Met de nieuwe overeenkomst werden ook oude claims ingeslikt, die de relatie tussen opdrachtgever en bouwer vertroebelden. De NV heeft wegens de problemen met de boormachines het toezicht verscherpt en wilde de kosten op KMW verhalen. Op haar beurt meende de aannemerscombinatie recht te hebben op uitstel van de opleverdatum, omdat de ernstige problemen door niemand waren te voorzien.

De aandeelhouders (naast het Rijk ook de provincie Zeeland met 4,6 procent) zijn in december akkoord gegaan met de nieuwe afspraken. Vast staat echter dat de Tweede Kamer daar in een vertrouwelijk overleg over de negende voortgangsrapportage van de bouw in april op zal terugkomen.

Helder

De overeenkomst sluit namelijk niet uit dat de geschiedenis zich herhaalt. Bovendien was minister Netelenbos (verkeer) in een eerder debat en in correspondentie niet echt helder over de financiële consequenties. Zij spiegelde voor dat zonder extra prikkel voor de aannemer de vertraging zodanig zou zijn opgelopen dat de nv een verlies van 67 miljoen gulden zou lijden. Met de prikkel en de nieuwe, gegarandeerde opleverdatum zou de schade beperkt blijven tot 42 miljoen gulden. Het gaat dan om minder exploitatieverlies en minder kosten voor het instandhouden van de organisatie rond de bouw.

De nv bevestigt dat de nieuwe regeling niet de garantie biedt dat de tunnel ook werkelijk 14 november 2003 klaar is. “Dat soort garanties heb je nooit bij bouwprojecten. Maar de kans dat het lukt, wordt door de overeenkomst wel groter”. KMW is het daarmee eens en bereidt in werkgroepen een tempoversnelling voor van met name de afbouw.

Reageer op dit artikel