nieuws

Andere financiering nodig van bedrijfstakregelingen

bouwbreed Premium

Bedrijfstakeigen regelingen in de bouw moeten anders worden gefinancierd. In plaats van de loonsom kan beter de omzet of de bouwsom van een project als basis worden gebruikt. Dit kwam naar voren tijdens het eerste symposium van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk, en Betonbekistingsbedrijven (VSB).

Onder luid applaus van FNV Bouw-voorzitter R. de Vries zwengelde VSB-lid en Travhydro-directeur G. Buijs de discussie aan. Hij wees op het al enkele jaren aanzwellende probleem van de vermindering van het draagvlak voor de financiering van de bouwregelingen. Dit is een gevolg van het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel, de vlucht van bedrijven uit de bouw-cao en het toenemend aantal buitenlandse bedrijven op de Nederlandse markt. Die dragen niet bij aan de bedrijfstakeigen regelingen. Met name kleinere bedrijven, die relatief het meeste personeel in dienst hebben, is dat een doorn in het oog.

“Dat is een probleem voor de bedrijven die wel de bouw-cao volgen. Is het geen goed idee om af te stappen van de financiering met een opslagpercentage op de loonsom en in plaats daarvan een percentage van de omzet te nemen of een opslag op de bouwsom. Op die manier betalen buitenlandse bedrijven ook mee aan de regelingen”, aldus Buijs.

De Vries was het onmiddelijk met hem eens dat een percentage van de loonsom eigenlijk niet goed is. “Dat maakt de loonkosten extra hoog en dat is iets wat wij niet willen”, zei de bondsvoorzitter, die zich een warm voorstander toonde van een andere financieringswijze. Wel wees hij op problemen die kunnen optreden, “maar daar valt over te praten en een oplossing voor te bedenken.”

VGBouw-voorzitter tevens vice-voorzitter van het AVBB J. Holleman noemde het “een nuttig idee”, waarover zeker tussen werkgevers en werknemers over gepraat gaat worden. Of hij het financieringsvoorstel van Buijs zag zitten, daar liet hij zich inhoudelijk niet over uit. “Het gaat om het draagvlak voor de regelingen. Dat kan ook worden bereikt door het meer aanpakken van bedrijven die wel een boterham verdienen in de bouw en ook profiteren van de bedrijfstakeigen regelingen, maar niet meebetalen.”

Bouw-cao

Zowel Holleman als De Vries toonden zich ondanks het gat tussen werknemersvraag en werkgeversbod redelijk optimistisch over de afloop van de cao-onderhandelingen. “Ik ben van nature een optimistisch mens. Ik reken er dan ook op dat er een compromis kan worden bereikt in de onderhandelingen waar beide partijen zich in kunnen vinden.” De Vries hield zich iets meer op de vlakte maar roemde wel het constructief overleg tussen cao-partijen.

Reageer op dit artikel