nieuws

Amstelveen worstelt met noodzaak inbreiding

bouwbreed

De uitbreiding van Schiphol aan de ene kant en het behoud van het Groene Hart aan de andere kant. Twee ontwikkelingen die Amstelveen belemmeren in haar groei. De mogelijkheden tot stedelijke uitbreiding zijn relatief beperkt. Inbreidingsprojecten genieten de prioriteit in Amstelveen, waarbij het accent ligt op dubbel ruimtegebruik. Er zal echter niet genoeg ruimte zijn in de bestaande stad, waardoor de beide polders Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder in beeld komen voor bebouwing. Maar de discussie ligt gevoelig. Heel gevoelig.

Op termijn moeten Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen één agglomeratie vormen. De drie colleges van B en W hebben hun stedenbouwkundige visie op het tussenliggende gebied op tafel gelegd, waar de gemeenteraden hun oordeel over moeten vellen. Amstelveen heeft plannen voor de bouw van vierduizend woningen en de aanleg van 200 hectare bedrijventerrein in de Legmeerpolder. Daarbij gaat het om een toekomstvisie waarover nog geen bestuurlijke keuzes zijn gemaakt.

De N201, een van de drukste provinciale wegen van Nederland, tussen Hilversum en Hoofddorp, wordt omgelegd om de aaneenrijging van de drie gemeenten mogelijk te maken. De rondweg komt pal ten noorden van Aalsmeer en Uithoorn te liggen. De aanleg van deze weg kost een miljard. Het Rijk heeft 260 miljoen toegezegd. Bijdragen van andere overheden en bedrijven die van de omlegging profiteren, leveren een deel van het bedrag op. Ook de ontwikkeling van bedrijventerreinen langs deze weg levert geld op.

De wachtlijst van woningzoekenden is enorm in Amstelveen. Maar de stad zit gevangen tussen twee bolwerken: Schiphol en het Groene Hart. De luchthaven wil uitbreiden en milieuorganisaties strijden uit alle macht om de groene long van Nederland te behouden. “In theorie kunnen in de Legmeerpolder vierduizend woningen en in de Bovenkerkerpolder vijftienduizend woningen worden weggezet. Maar de gemeente wil eerst naar inbreiding kijken. Als dat niet lukt, zoeken we naar ruimte aan de stadsrand. De polders zijn echt onze laatste uitwijkmogelijkheid, maar dat ligt heel gevoelig. De discussie varieert van nietsdoen tot de ontwikkeling van een parkstad.”

Amstelveen pleit ervoor de grenzen van het Groene Hart minder ‘hard’ te maken. Volgens Westra heeft de polder eigenlijk geen functie. “Je kunt er niet doorheen fietsen of wandelen. Het is een kale, open vlakte. Woningbouw in de polders kan best, als daar maar een stuk natuurontwikkeling tegenover staat. De gemeente Amstelveen staat van oudsher bekend om ‘wonen in het groen’.”

Voorts ontwikkelt Amstelveen in het noordoosten de grootschalige kantorenwijk Kronenburg. Ten zuiden weer daarvan verrijzen een bedrijvencentrum, zeshonderd woningen, een nieuwe brandweerkazerne en twaalf woon-werkwoningen. De eerste resultaten van de herinrichting en vernieuwing van het Stadshart zijn ook reeds zichtbaar. Circa 40.000 vierkante meter kantoren, vierhonderd woningen, 15.000 vierkante meter culturele functies en 13.000 vierkante meter winkeloppervlak zijn er ontwikkeld.

Reageer op dit artikel