nieuws

Amersfoort breidt stedelijk hart uit

bouwbreed

Amersfoort heeft de afgelopen jaren vooral landelijke bekendheid verworven met de bouw van twee wijken, Kattenbroek en Nieuwland. Door deze groei van de stad ontstond behoefte aan vergroting van het stadscentrum. Ruimte is gevonden in het gebied ten noorden van het spoor, een voormalig industriegebied. Het stedenbouwkundig plan voorziet in woningen, kantoren en voorzieningen.

Het Station Amersfoort Centraal krijgt aan deze kant zijn tweede voorzijde, waardoor een A-locatie ontstaat. De architect voor het gebouw waarin de Rijksdienst voor Monumentenzorg en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek zullen worden gehuisvest wordt binnenkort bekend. Dit gebouw, dat wordt ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, is één van de negen grote projecten in de Architectuurnota van het Rijk.

Amersfoort realiseert haar Vinex-opgave aan de noordzijde van de stad. Stadstuin is de invulling van het laatste ‘puntje’ van de milieuwijk Nieuwland, die daarmee zijn voltooiing nadert. Stadstuin kenmerkt zich door een bijzonder woonconcept met een uniek landelijk karakter: de woningen worden in de vorm van paviljoens gebouwd. Ze verrijzen in een glooiende, parkachtige omgeving. Er zijn geen privé-tuinen en alle auto’s gaan ondergronds. De woontoren vormt een bijzonder element in de Stadstuin. De woonomgeving wordt collectief eigendom. De bewoners en de gemeente dragen gezamenlijk bij aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. De bewonersbijdrage is gebaseerd op een onderhoudsplan voor de komende vijftig jaar en is opgenomen in de vrij-op-naamprijzen.

Met de realisatie van het nieuwste woon- en werkgebied, Vathorst, ten noorden van de A1, wordt naar verwachting dit jaar gestart. Zo’n 11.000 woningen en 45 hectare bedrijven, kantoren, winkels en voorzieningen zijn geprogrammeerd. De Stichting Experimenten Vollkshuisvesting heeft aan dit bedrijventerrein een voorbeeldstatus intensief ruimtegebruik toegekend. Adriaan Geuze en Ashok Bhalotra hadden met hun bureaus het voortouw bij de planvorming.

In de binnenstad is de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in nieuwe winkelprojecten als St. Joris en het Drakennest. De openbare ruimte in het bestaande kernwinkelgebied was ook toe aan een facelift. Het ontwerp oogt sober en harmonieus.

Reageer op dit artikel