nieuws

Alkmaar wil voorbeeldfunctie vervullen

bouwbreed

Het lijkt wel of heel Alkmaar op de schop gaat. De gemeente heeft grootse plannen en wil de komende tien jaar van de stad een regionaal centrum maken met een voorbeeldfunctie voor de omringende plaatsen aan de hand van de stadsvisie ‘Alkmaar, sterke stad in grote gemeente’.

“De stadsvisie bestaat uit drie speerpunten”, legt communicatie- adviseur M. Geleijnse uit. “Ten eerste willen we het centrum versterken. Daar zijn we al redelijk ver mee gevorderd. Ten tweede gaan we een aantal wijken in Alkmaar herstructureren. Omdat we sinds vorig jaar onder het grote-stedenbeleid vallen, hebben we daar geld voor gekregen van minister Van Boxtel. Verder willen we de economie van de stad versterken door aandacht te schenken aan winkels en detailhandel en door bestaande bedrijventerreinen uit te breiden.”

Het centrum wordt onder meer gevormd door het Canadaplein. Dit plein werd de afgelopen jaren omgevormd van een onaantrekkelijk en ontoegankelijk gebied tot een toplocatie waar instellingen als de bibliotheek, het stedelijk museum en theater en cultureel centrum De Vest een plaatsje op de eerste rang kregen. Aan de andere kant van het Noord-Hollands Kanaal, dat langs het het centrum loopt, ontwikkelt de gemeente een winkel- en kantorengebied om het gebied nog meer uitstraling te geven.

De wijken die geherstructureerd worden zijn Overdie, Schermereiland en (in mindere mate) De Mare. Voor Overdie en Schermereiland is een ontwikkelingsprogramma opgesteld samen met de bewoners en de woningcorporaties. Zo’n 150 huurwoningen maken plaats voor nieuwe woningen, die rond 2004 klaar zijn. Het opwaarderen van het woningbestand is een eerste fase. Te zijner tijd wil de gemeente de wijk nog meer aankleden.

Vroonermeer-Zuid is de naam van een nieuwe woonwijk in Alkmaar-Noord. “Eigenlijk hadden we geen ruimte meer om nieuw te bouwen, maar door een aantal grenscorrecties was het toch mogelijk deze wijk te realiseren.”

Een ander omvangrijk bouwproject waar in Alkmaar aan gewerkt wordt is het nieuwe AZ-stadion bij knooppunt Kooimeerplein. Ook wordt flink geïnvesteerd in een busprogramma onder de naam HAL-Ovcorridor, waarbij de bus onbelemmerd doorgang heeft door Alkmaar en de buurgemeenten Heerhugowaard en Langedijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels