nieuws

Afval in korrels brandstof cementindustrie

bouwbreed

De Rouwmaat Groep hoopt voor het einde van dit jaar een installatie in gebruik te nemen die afval verwerkt tot brandstof voor de cementindustrie en elektriciteitscentrales. De scheidingsinstallatie is in Duitsland ontwikkeld en betekent voor Nederland een primeur. Rouwmaat wil op jaarbasis 60.000 ton brandstofkorrels produceren. De twee belangrijkste voordelen zijn dat afval wordt gerecycled en het verbrandingsproces op milieuvriendelijke wijze plaatsvindt.

Principe van het proces is dat hoogcalorisch afval – zoals foliën en kunststoffen – wordt gesorteerd en omgezet tot een korrel die brandstof levert voor de productie van cement. Hoogcalorisch afval is materiaal dat bij verbranding veel energie vrijgeeft. Het afval wordt vermalen en met behulp van de palleteermachine geperst tot een korrel. De korrels worden via een pijp geïnjecteerd in de cementoven. Dat gebeurt onder luchtdruk. De brandstofkorrel vervangt de milieuvervuilende bruin- of steenkool.

“Bij ons weten is er in Nederland nog geen bedrijf dat hoogcalorisch afval verwerkt tot brandstof voor cement”, zeggen directeuren Hans en Jos Rouwmaat. “Wij hebben een joint venture met een Duits bedrijf die de installatie heeft ontwikkeld. Voor de afzet van dit product richten wij ons voorlopig op Duitsland, maar op termijn gaan we de brandstofkorrels ook leveren aan Nederlandse energiecentrales en cementproducenten. We hebben enkele contacten gelegd, maar die gaan we in dit stadium nog niet prijsgeven”, klinkt het geheimzinnig.

Bouwproject

Rouwmaat wil ook niet verklappen hoe de Duitse scheidingsinstallatie werkt. Er zit patent op. “Op de palleteermachine wordt een nieuwe bewerking uitgevoerd”, is het enige dat Hans Rouwmaat kwijt wil.

Om de installatie te herbergen, moet een hal worden gebouwd. In totaal wil Rouwmaat drie hallen bouwen op 8,5 hectare. In de andere twee hallen wordt de binnenkomende grond uitgezeefd, bemonsterd en geclassificeerd. Het bedrijf ontvangt op jaarbasis 70.000 ton categorie 1 grond. Dat is licht vervuilde grond. In de tweede hal wordt overtollige grond en hoogcalorisch afval opgeslagen.

Bijzonder aan het bouwproject wordt de opvang van hemelwater. Samen met de exploitant van een regionaal bedrijventerrein denkt Rouwmaat over de aanleg van een bassin hiervoor van 10.000 kuub. Deze kelder is gepland onder het bedrijventerrein van 67 hectare. Toekomstige bedrijven kunnen het water hergebruiken. Helemaal zeker is het plan niet. “Mocht het niet doorgaan, dan bouwen wij een kleinere kelder onder ons toekomstige terrein. Wij gebruiken het water onder meer voor het wassen van de vrachtwagens en betongranulaat”, zegt Jos Rouwmaat.

Werk

De hoop is voor eind dit jaar met de productie van de korrels te kunnen beginnen. Hindernissen voor de bouw van de drie hallen zijn er niet. Ze zullen grenzen aan de huidige bedrijfslocatie in Groenlo.

De nieuwe bedrijfsactiviteit zal werk opleveren aan circa 25 medewerkers. “Vanaf het begin gaan we zes dagen per week in drie ploegendiensten draaien. We zullen de korrels via de groothandel leveren. Onze doelstelling is om vijftien miljoen gulden uit deze activiteit te genereren.”

Bedrijfsgegevens

Rouwmaat Groep

Personeel

200 medewerkers

Activiteiten

Advies & Bodem

Beton, mortel en vloerspecies

Grond, weg- en waterbouw

Recycling

Transport

Jaaromzet

60 miljoen

Reageer op dit artikel