nieuws

Zandwinning levert bewoners taart op

bouwbreed

Ruim vierhonderd omwonenden van ontgrondingslocatie het Lingemeer in Lienden zijn deze week door de firma K 3 Industriezand uit De Steeg getrakteerd op een slagroomtaart.

De zandexploitatiemaatschappij verraste de Betuwenaren omdat zij na ruim vijf jaar over alle zeventien benodigde vergunningen voor de ontgronding van het Lingemeergebied beschikt. Met ingang van 1 januari 2001 is men officieel aan de slag gegaan. Bij de taart was een kaartje gevoegd met de tekst ‘Het licht staat op groen en dat mag gevierd worden’.

,,Wij meenden dat ons bedrijf een vriendelijk gebaar naar de buurt moest maken vanwege het heuglijke feit dat de mouwen nu eindelijk opgestroopt kunnen worden”, verklaart directeur Jan Willem van de Kamp de geste. ,,Het tijdstip waarop de laatste vergunning om in het Lingemeer te mogen ontgronden bij ons op de deurmat viel, kwam ons uitstekend uit. Het het sluit mooi aan bij het stoppen van zand- en grindwinning in de Marspolder, een andere locatie in Lienden. Die is binnenkort uitgeput. We waren blij dat we nu echt aan de slag kunnen en wilden onze blijdschap delen met de mensen uit deze omgeving.”

Geen stunt

De traktatie moet, volgens Van de Kamp beslist niet beschouwd worden als ‘zoethoudertje’ vanwege eventuele overlast die de ontzandingsinstallatie de komende vijftien jaar zou kunnen opleveren. Evenmin als publiciteitsstunt. “Daar zouden wij ongetwijfeld creatievere oplossingen voor hebben bedacht. Natuurlijk plegen wij een ingreep in het landschap door een waterplas te creëren op een oud campingterrein waar al 350 recreatiewoningen zijn gebouwd. De mensen moeten de taart zien als een bedankje dat wij hier met hun instemming mogen werken.”

Op de ontgrondingslokatie Lingemeer is intussen een installatie neergezet, die een capaciteit van 900 tot 950 ton per jaar heeft. Het bouwwerk kostte rond de veertien miljoen gulden en is vervaardigd uit 14.000 ton staal. De ontzandingsinstallatie is bedoeld voor de winning van zand en grint, die op de regionale markt worden afgezet. Dagelijks wordt 4.000 kuub zand als ophogingsmateriaal voor de Betuwelijn afgevoerd. De installatie mag tot 1 januari 2016 in gebruik blijven. Op die datum verloopt de afgegeven ontgrondingsvergunning.

Geen onderscheid

Hoewel het plan om het Lingemeer aan te wijzen als zandwinlokatie bij sommige buurtbewoners op weerstand stuitte, maakt K 3 bij het versturen van de taarten geen onderscheid tussen voor- en tegenstanders. ,,Wij zijn niet haatdragend, iedereen heeft een taart gehad. Groen of rood, voor of tegen”, aldus Van de Kamp. De plaatselijke bakker die het gebak produceerde en rondbracht heeft inmiddels een nabestelling van zestig taarten ontvangen omdat enkele omwonenden zijn vergeten. Die mensen krijgen vermoedelijke deze week hun taart.

Reageer op dit artikel