nieuws

Waterbeheer van 21ste eeuw laat plannen ongemoeid

bouwbreed

De nieuwbouwlocatie Veenendaal-oost, waar ruim drieduizend woningen moeten verrijzen, komt volgens de gemeente niet in gevaar door het nieuwe waterbeheer van de 21ste eeuw. Kritiek op de bouwlocatie, gelegen op het laagste punt in de Gelderse Vallei, leidde tot commotie binnen de gemeente aangezien het de laatste plek is waar Veenendaal nog kan uitbreiden.

Sinds het hoogwater van 1993 en 1995 en het rapport van de Commissie Waterbeheer van de 21ste eeuw, is water steeds meer een ordenend principe bij de inrichting van de ruimte. Het aanwijzen van mogelijke calamiteitenpolders heeft onrust veroorzaakt onder gemeenten. Nijmegen heeft de gevolgen van het rapport al ondervonden: een deel van nieuwbouwlocatie De Waalsprong staat door de nieuwe inzichten op losse schroeven.

Dramatisch verkeerd

In het magazine van de provincie Utrecht uitte onderzoeker Van Rooy, die voor het Rathenau-instituut bij het waterbeheer is betrokken, onlangs kritiek op de locatie Veenendaal-oost. Veenendaal zou bouwen “alsof ze op de Pietersberg bezig zijn”. Van Rooy noemt de beslissing om op deze plek in de Gelderse Vallei te bouwen een “dramatisch verkeerde keuze”.

Veenendaal is echter niet van plan de woningbouwplannen te wijzigen. De besluitvorming is rond, het structuurplan ligt klaar. Ook de provincie heeft groen licht gegeven. “Het is juist een wijk waarin duurzaam waterbeheer wordt toegepast”, zegt R. ter Burg, gemeentelijk projectleider van Veenendaal-oost. Hij noemt de kritiek ongenuanceerd en kort door de bocht. Bovendien liggen grote delen van bestaande wijken in Veenendaal even laag als de nieuwe woningbouwlocatie.

Uitdaging

Burgemeester en wethouders van de gemeente hebben in een reactie op de kritiek laten weten dat ze de realisatie van Veenendaal-oost als een uitdaging zien. Veenendaal-oost is de laatste mogelijkheid voor de gemeente om nieuw te bouwen voor wonen en werken. De gemeente is nagenoeg volgebouwd en telt zo’n 60.000 inwoners op ruim 1900 hectare. De locatie Veenendaal-oost is twee jaar geleden verworven van buurgemeente Ede.

Op dit moment is de gemeente in onderhandeling met marktpartijen voor de ontwikkeling van Veenendaal-oost. Eind dit jaar gaat naar verwachting de schop de grond in.

Reageer op dit artikel