nieuws

Vrije stroommarkt VS brengt distributeurs in problemen

bouwbreed Premium

De vrije stroommarkt veroorzaakt in Nederland niet de problemen waarmee de Amerikaanse staat Californië kampt. Daar dreigt voor de twee enige distributeurs Edison Southern California en Pacific Gas & Electricity het faillissement. De oorzaak: slordige liberalisering.

Nederland hoeft niet te vrezen voor een dergelijk falen, omdat de overheid volgens de energiebedrijven en toezichthouder DTe ‘zeer behoedzaam’ te werk is gegaan.

De Californische energiebedrijven kunnen door een vastgestelde maximumprijs hun fors gestegen kosten niet doorberekenen aan consumenten. De energiebedrijven raden een dergelijk systeem na de volledige liberalisering in 2004 ten sterkste af. Daarbij dwong de Amerikaanse toezichthouder de distributeurs aanvankelijk in te kopen via een grillige dagmarkt. Toen zij de kans kregen, verzuimden beide distributeurs zich in te dekken via langetermijncontracten of futuremarkten.

Nederland werkt nog grotendeels op jaarbasis. EnergieNed stelt dat veel aangesloten energiebedrijven inmiddels een risicomanagement opzetten.

Overcapaciteit

DTe houdt ook geen rekening met een ‘Californische crisis’. Temeer niet omdat Nederland, anders dan Californië, met een flinke overcapaciteit zit. De Californische elektriciteitcentrales verstoken vanwege een explosief gestegen gasprijs dure energie. Doorberekenen kan niet, omdat de prijs aan consumenten in 1998 werd bevroren tot 2002.

De verouderde centrales zorgen voor een te lage productiecapaciteit. Daarbij kwam een koude winter, een hete zomer en een groeiende vraag door de internetontwikkelingen en een florerende economie.

Verkopen

De getroffen distributeurs vrezen eind januari surseance van betaling te moeten aanvragen en willen de vaste prijzen met 25 procent verhogen. Ook zouden ze het net aan de overheid willen verkopen. Californië besprak de energiecrisis al met Washington en overweegt de maximumtarieven te verhogen.

Reageer op dit artikel