nieuws

Verkeersdiensten samen onder één computerdak

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politiediensten gaan nauw samenwerken bij het bestrijden van grote verkeersopstoppingen en calamiteiten op het Nederlandse wegennet. De samenwerking krijgt gestalte in de Verkeers Management Centrale, die wordt gehuisvest in het in aanbouw zijnde Verkeers Centrum Oudenrijn.

De Verkeers Management Centrale houdt straks 24 uur per dag, zeven dagen per week het Nederlandse hoofdwegennet in de gaten. Zodra zich ergens een grote verkeersopstopping voordoet, komt de VMC in actie. Wegen worden waar nodig afgezet en omleidingen uitgezet door de vijf regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat en de politie.

“We coördineren de verkeersstromen in Nederland vanuit één punt”, zegt G. Pereij, directeur verkeer, vervoer en infrastructuur van Rijkswaterstaat Utrecht. “Anders dan de plaatselijke verantwoordelijken heeft de VMC een totaalbeeld. Daardoor kunnen we beter inspelen op de actuele situatie op de weg. We kunnen verkeersstromen doseren en sturen. Het gevolg is dat de doorstroming op de weg, ook bij calamiteiten, sterk zal verbeteren.”

Overigens heeft de VMC alleen een adviserende functie. De medewerkers kunnen de plaatselijke autoriteiten niets opleggen. “Maar als een plaatselijke commandant een advies niet opvolgt, zal hij daar achteraf met een goede verklaring voor moeten komen.”

De VMC werkt op basis van gedetailleerde draaiboeken en scenario’s. Met Duitsland en België wordt gesproken over het opstellen van plannen voor de coördinatie van het internationale vrachtverkeer bij calamiteiten.

Eén telefoontje

Ook bij grote rampen, zoals vorig jaar in Enschede, heeft de VMC een belangrijke functie. Op verzoek van de VMC maken de verkeerscentrales rijstroken vrij voor ambulances, brandweerwagens en hulpdiensten. “Een burgemeester of andere verantwoordelijke functionaris of instantie heeft bij een calamiteit voortaan aan één telefoontje genoeg”, aldus Pereij.

De VMC maakt gebruik van de camera’s en detectielussen van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Enkele honderden van deze camera’s bewaken dag en nacht de cruciale punten in het wegennet. De VMC-medewerkers kunnen deze beelden opvragen, gedetailleerd bekijken en desgewenst opslaan. “We zetten alleen zeer ervaren mensen neer. Zij zien in één oogopslag wat er aan de hand is en welke ingreep de situatie vereist”, aldus Pereij.

De VMC, die begin 2002 volledig operationeel is, krijgt onderdak in het Verkeers Centrum Oudenrijn dat op een steenworp afstand van het gelijknamige verkeersplein wordt gerealiseerd door Giesbers Bouw uit Wijchen. Rijkswaterstaat steekt een kleine vijftien miljoen gulden in het door Kraaijvanger Urbis uit Rotterdam ontworpen gebouw, dat volgens Pereij ‘een bolwerk van informatietechnologie’ is. In het pand, met de symbolische vorm van een computermonitor, zullen ook de Regionale Verkeerscentrale Utrecht van Rijkswaterstaat en het Traffic Information Center onderdak krijgen. De eerste dienst draagt zorg voor het regionale weggennet, de tweede verzorgt de actuele verkeersinformatie voor heel Nederland.

Videowand

Het hart van het Verkeers Centrum Oudenrijn is een grote hal met een videowand van twaalf vierkante meter waarop beelden van het wegennet worden geprojecteerd. Pereij: “In Utrecht hebben we drie belangrijke verkeersdiensten onder één dak. Daardoor zijn we in staat om de schaarse ruimte op de weg steeds beter te benutten.”

Het Verkeers Centrum Oudenrijn gaat in mei dit jaar open. Er komen ongeveer vijftig mensen te werken.

Het gebouw van de Verkeers Management Centrale heeft de vorm van een computermonitor.

Reageer op dit artikel