nieuws

Venray kan voldoen aan woningbehoefte

bouwbreed Premium

Voor de komende jaren heeft de gemeente Venray (38.000 inwoners) ongeveer twintig woningbouwprojecten gepland. Het merendeel hiervan betreft projecten die worden gerealiseerd op inbreidingslocaties in en om het centrum. “Het gaat daarbij vaak om herbestemmingslocaties, zoals voormalige scholen. Momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig met een project van 171 woningen op een voormalig schoolterrein, waarbij tevens een oud klooster wordt betrokken. Het is een ambitieus plan, omdat we de architectonische kwaliteit van het klooster als het ware natuurlijk over willen laten gaan in de woningen. Het gaat om 141 appartementen en 30 grondgebonden woningen”, vertelt beleidsmedewerker H. Verkuijlen van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Venray.

Naast diverse andere herinrichtingsprojecten mag Venray ook uitbreiden. “We hebben twee uitleggebieden toegewezen gekregen voor de komende tien jaar. Dat komt goed uit, omdat we dit jaar ons laatste uitbreidingsproject Sint Antoniusveld voltooien. Sinds 1995 hebben we hier 500 middeldure en dure koopwoningen gerealiseerd. Maar de vraag naar woningen blijft hoog. Gelukkig kunnen we uitbreiden in het noordwesten met het plan Brabander. De eerste fase is inmiddels gestart en zal in totaal circa 600 tot 800 woningen tellen. Momenteel zijn we bezig met de aanleg van een woonwagenlocatie in dit gebied. Over tien jaar moeten alle woningen gereed zijn.”

Ten westen van Venray start de gemeente binnenkort met het project Vlakwater, waar veertien villa’s worden gerealiseerd. “Een klein uitbreidingsgebied, maar wel erg belangrijk, omdat de vraag naar dure woningen erg hoog is. Desondanks kunnen we redelijk goed voldoen aan de vraag naar diverse soorten woningen.”

Reageer op dit artikel