nieuws

Veiligheidsstudie vormt basis voor toekomstige spoortunnel Delft

bouwbreed Premium

Een veiligheidseffectrapportage (ver) gaat zorgen voor een veilige spoorzone in Delft. Deze week wordt een overeenkomst voor een startnotitie ondertekend.

Alle kansen en gevolgen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid worden bijtijds systematisch in kaart gebracht. Daardoor kan bij het ontwerp van de spoortunnel rekening worden gehouden met de veiligheidseisen. Zo hoopt Delft dure aanpassingen te voorkomen.

Hulpverleningsregio Haaglanden en de gemeente Delft initieerden de studie. Een werkgroep onder leiding van E. Horvat Consultants voert haar uit. De inventarisatie moet uitmonden in een beveiligingsconcept voor de aanbesteding en vergunningverlening van delen van het project en het ontwerp van de Spoorzone. Ook Regiopolitie Haaglanden, Railinfrabeheer Zuid-Holland, stadsgewest Haaglanden, Ballast Nedam en Rover ondertekenen de startnotitie.

Reageer op dit artikel