nieuws

Valkenswaard rommelt met bouwvergunningen

bouwbreed

Valkenswaard heeft in het verleden willens en wetens in strijd met de wet bouwvergunningen verleend. Ook hield de gemeente er eigen procedures op na die eveneens strijdig waren met de bestaande wet- en regelgeving. Dossiers zijn niet goed bijgehouden en er is nagenoeg niet gecontroleerd. Bovendien ge-doogde de gemeente nogal wat situaties die strijdig zijn met de bestemmingsplannen.

Tot die vernietigende conclusies komt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in een dinsdag verschenen rapport. Vorig jaar bleek dat er bestuurlijk van alles mis was in de 31.000 zielen tellende Brabantse plaats. Een onafhankelijk externe deskundige concludeerde toen al dat er bij het gunnen van gemeentelijke opdrachten mogelijk sprake was van vriendjespolitiek.

Vooral wethouder P. Geldens van de plaatselijke groepering Plaatselijke Belangen moest het ontgelden. Ongeveer een jaar geleden gooide CDA-wethouder J. van Appeldorn de handdoek in de ring. Hij weigerde nog langer samen te werken met Geldens. Daarop ontstond een bestuurscrisis die zeven maanden duurde. Pas in de herfst kwam er weer een voltallig college van wethouders. Ook Geldens maakt daar deel van uit.

Volgens de onderzoekers van het ministerie heeft het ontwikkelen van structureel beleid bij het gemeentebestuur van Valkenswaard altijd een lage prioriteit gehad. De voorkeur ging uit naar ‘een op individuele wensen afgestemd ad-hoc beleid’. Daarom is volgens het rapport de onafhankelijke advisering door de ambtelijke organisatie ernstig in het gedrang gekomen. Dat heeft onder meer geleid tot rechtsongelijkheid voor de eigen inwoners.

Het college van b en w trekt zich de kritiek aan, zo blijkt uit een voorstel aan de raad. Een pakket van 35 maatregelen moet een einde maken aan de misstanden. Het college wil daar anderhalf miljoen gulden voor uittrekken.

Reageer op dit artikel