nieuws

Uneto en NVI smelten samen tot krachtige organisatie

bouwbreed

De Unie van elektrotechnische ondernemingen (Uneto) en de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) gaan samen. De ledenraden van beide belangenorganisaties hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een volledige fusie.

Door de samenvoeging van beide belangenorganisaties ontstaat er een ‘krachtige brancheorganisatie’ van ongeveer 6500 leden. De nieuwe organisatie zal een bestand hebben van 115.000 werknemers opererend in de installatiesector en de detailhandel.

Uneto en VNI werken momenteel al intensief samen, omdat de belangen van de leden van beide organisaties vaak parallel lopen. Uit een verkennend onderzoek van accountant- en adviesbureau PricewaterhouseCoopers is gebleken dat door nog verdere samenwerking grote synergievoordelen zijn te behalen, vooral voor de kerntaak externe belangenbehartiging.

Bij de plannen voor een verdere samenwerking speelt ook mee dat wetgeving steeds vaker op Europees niveau wordt vastgesteld en dat schaalvergroting aan de orde van de dag is.

De komende maanden worden de fusieplannen verder uitgewerkt. Halverwege volgend jaar moet er een ‘evenwichtig’ fusievoorstel voorgelegd worden aan de leden en verenigingsorganen van Uneto en VNI.

Reageer op dit artikel