nieuws

Uitzendwerk Belgische bouw mag binnenkort

bouwbreed Premium

Het Belgische parlementslid Desimpel heeft een wetsvoorstel ingediend om het verbod op uitzendarbeid in de bouw in op te heffen. Dit werd in de jaren zeventig ingevoerd om de enorme sociale fraude bouw een halt toe te roepen. De regeringspartijen hebben reeds laten weten positief te staan tegenover een spoedige opheffing van het verbod, dat haaks staat op de wens van een flexibele arbeidsmarkt.

Omdat zich in de Belgische bouw een steeds groter gebrek aan arbeidskrachten voordoet en vooral jongeren weinig interesse tonen voor een baan in de sector, zijn aannemers en vakbonden thans wel gedwongen tevens hun toevlucht te nemen tot uitzendarbeid.

De Nationale Confederatie voor de Bouw (NCB) en de vakbonden zullen daarover binnenkort overleg plegen. Volgens de NCB mag interimarbeid in de bouw geen aanleiding geven tot sociale of commerciële dumpingpraktijken.

De aannemersbond wil ook dat de sociale partners een recht op toezicht krijgen op de werking van de uitzendbureaus, voorzover deze betrekking heeft op hun sector.

De socialistische Algemene Centrale verzet zich tegen uitzendarbeid in de traditionele vorm maar is wel bereid mee te werken aan een vorm van interimarbeid die op de bouw is afgestemd.

Jongeren

De aannemers en vakbonden zijn het met elkaar eens dat uitzendarbeid niet goedkoper mag zijn dan vast werk. De lonen voor vaste werknemers en interimarbeidskrachten moeten even hoog zijn.

Volgens de NCB moeten de uitzendbureaus samenwerkingsakkoorden sluiten met het Fonds voor Vakopleiding en het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid voor het organiseren van basis- en veiligheidsopleidingen.

De NCB wil door de uitzendbureaus in te schakelen de jongeren met een bouwopleiding bereiken die anders via een interimbureau in een andere sector aan de slag gaan.

Momenteel is het namelijk zo in België dat 40 procent van de houders van een bouwdiploma voor een baan in een andere dan de bouwsector kiest.

Reageer op dit artikel