nieuws

Uithangbord aanbestedingen op web doet nog te weinig

bouwbreed

Slechts vijftien procent van alle bouwopdrachten in de B&U- sector wordt aanbesteed conform het UAR. Om het gebruik te stimuleren is er een website. Maar echt handig is die nog niet.

Ooit is het Uniform Aanbestedingsreglement opgesteld om de zakelijke bouwtransacties tussen overheid en bouwondernemer goed te regelen. De gefuseerde werkgeversvereniging VGBouw/NVOB wil dat de regels breder gebruikt worden: alle bouwaanbestedingen zouden erdoor beheerst moeten worden.

Om iedereen te doordringen van de noodzaak van wat zij noemen “fatsoenlijk zakendoen” is in oktober 2000 het Adviescentrum Aanbestedingen burgerlijke- en utiliteitsbouw opgezet, waar gratis diensten verleend worden. Het bedrijf startte compleet met een website voor de moderne communicatie met de doelgroepen: aanbesteders en inschrijvers.

Preventie

Momenteel wordt nog slechts vijftien procent van alle bouwopdrachten in de B&U-sector conform het UAR aanbesteed, en dan met name door het rijk en aan de overheid gelieerde instanties. Er is dus nog veel te doen voor deze jonge organisatie, die met drie personen gaat proberen het aantal conflicten in de bouw te beperken. Dat gaat met behulp van adviesgesprekken “zo vroeg mogelijk in het proces”, vertelt mr. Armand Doggen, ex-advocaat en nu directeur van ACA B&U.

Anders dan vroeger staat hij nu tussen de partijen in en praat met opdrachtgevers en -nemers; kijkt naar eerdere uitspraken van rechters over vergelijkbare gevallen en geeft zijn mening daarover. Doggen: “Als je opereert vanuit de preventie van conflicten, kun je onduidelijkheden tijdig wegnemen, en de zaak oplossen voordat er een escalatie ontstaat.”

Helpt de website daarbij? Vooralsnog nauwelijks, zo lijkt het. Maar als het centrum in Nieuwegein zijn plannen met de website uitvoert, zal daar verbetering in komen.

Opmaakfouten

Vooralsnog is het vooral een uithangbord met informatie over de werkzaamheden.

Natuurlijk ontbreken de complete teksten van de UAR 1986 en de UAR-EG 1991 niet, maar het is de vraag of iemand die nou eens lekker gaat zitten lezen. Het zijn taaie juridische artikelen, maar het grootste bezwaar is een opmaakfout; het houdt zich niet aan de al zeven jaar bestaande conventie van het web dat je op onderstreepte tekst kunt klikken naar dieperliggende informatie. In de UAR 1986 staan zeer veel onderstrepingen: elke titel van een artikel is dat. En als je daarop klikt gebeurt er niets. Vlak ernaast staat wel tussen haken “Omhoog”, maar dat woord is juist niet onderstreept.

En de tweede regeling, de UAR-EG 1991, heeft weer een compleet andere opmaak die ook botst met de toegankelijkheid: de tekst wordt gepresenteerd in drie kolommen op A4-formaat en dat kun je onmogelijk op het beeldscherm gaan lezen. Je blijft op en neer gaan. Intern doorklikken is hier helemaal niet mogelijk, waardoor je de complete tekst moet doorploegen om een onderwerp te vinden. Het enige wat erop lijkt te zitten is het afdrukken van deze tekst.

Drie FAQs

Een ander kritiekpunt is de wel heel summiere lijst van ‘meest gestelde vragen’, in internetjargon FAQ genoemd (van frequently asked questions). Slechts drie vragen worden hier beantwoord; het is moeilijk voorstelbaar dat er niet meer te bedenken waren.

Directeur Doggen erkent dat er wat weinig staan, maar wil ze graag aanvullen met daadwerkelijk gestelde vragen. Verder denkt hij de website te gaan verrijken met het doorbrieven van anoniem gemaakte ervaringen uit de praktijk. Dat lijkt een goede toevoeging, evenals een praktische ‘checklist UAR’.

“Een aannemer houdt er niet van door wetteksten te ploegen”, weet Doggen. “Die regelingen begrijpelijk maken is een belangrijke taak voor ons en als dat kan met een handige lijst van punten waaraan een aanbesteding of opdracht moet voldoen, denk ik dat we een flinke stap voorwaarts zetten.”

ACA B&U krijgt drie jaar van VGBouw/NVOB om zich te bewijzen. “Als blijkt dat we waarde toevoegen aan het proces en men ons steeds beter weet te vinden, zullen we een permanente status krijgen”, vertelt Doggen tot besluit. “De branchevereniging erkent de meerwaarde van een preventieve aanpak, en wil die gratis bieden.”

De site is te vinden op: www.acabenu.nl

Reageer op dit artikel