nieuws

Tunnels zijn veiliger dan autosnelwegen

bouwbreed Premium

Tunnels zijn verkeersveiliger dan autosnelwegen. Per 100 miljoen voertuigkilometers ligt het aantal doden in tunnels op 0,075. Op snelwegen is dat 0,2 à 0,3.

Deze cijfers komen van het kennis- en adviescentrum tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat. De geregistreerde ongevallen hebben betrekking op de periode 1991-1998.

Het aantal gewonden dat in ziekenhuizen moest worden opgenomen, is bij ongevallen in tunnels en op snelwegen ongeveer gelijk. In beide situaties zijn dat er twee tot drie. Het valt dus wel mee met de veronderstelde onveiligheid in Nederlandse tunnels, betoogde ir. E. Worm van Rijkswaterstaat Bouwdienst tijdens het symposium ‘Samen door tunnels’.

Tien organisaties op het gebied van ondergronds bouwen, rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening en bouwkundig onderzoek hebben met het symposium een aanzet willen geven tot een betere afstemming van het ontwerpproces op de hulpverlening.

Worm vindt dat ten onrechte een ongunstig beeld is ontstaan van de veiligheid in Nederlandse tunnelbouwprojecten. Ook als rekening wordt gehouden met groepsrisico’s (kleine kans groot gevolg) is het rijden door tunnels volgens Worm niet gevaarlijker dan het beoefenen van tal van andere maatschappelijke activiteiten. Niettemin moet de vraag of het beter kan zonder meer met ‘ja’ worden beantwoord, erkende de RWS-veiligheidsexpert. Waarbij volgens hem relatief de meeste winst valt te behalen op het traject van zelfredzaamheid en hulpverlening. Bovenaan de lijst maatregelen die, als het onverhoopt toch fout mocht gaan, de kans op overleven vergroten, is het installeren van omkeerbare (langs)ventilatie. “Indien het niet mogelijk is de brand snel te blussen, zal er alles aan moeten worden gedaan om de rook te verdrijven en volledige verbranding te realiseren ter vermijding van eventuele naverbranding”, aldus Worm.

ADAC-test

Zo hoog als veiligheid op de Nederlandse agenda staat, zo laag is het veiligheidsniveau van een aantal tunnels in andere Europese landen. Uit de ADAC-tunneltest 2000 kwamen twee onderdoorgangen als ‘zeer slecht’ tevoorschijn: de Fornaci-tunnel in Italië, en de ‘Alfonso de dertiende’ tunnel in Spanje. ANWB-directeur W. de Lange die deze cijfers bekendmaakte, zei het zeer bedenkelijk te vinden dat de beheerders van vijf tunnels niet aan de test wensten mee te werken.

Reageer op dit artikel