nieuws

Troebele Loosdrechtse Plassen vijftien meter dieper

bouwbreed

De eeuwig troebele Loosdrechtse Plassen, ooit voor de turfwinning door mensenhanden gegraven, moeten weer schoon en helder worden. Daartoe wil het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de plassen op drie locaties tot zo’n 15 meter verdiepen.

Het rondzwevende slib en de modderige prut op de bodem van de relatief ondiepe plassen – 2 tot 2,5 meter diep – zullen op den duur een weg naar deze verdiepingen vinden. De door de wind voortstuwende golven hebben dan geen vat meer op het dode materiaal dat op die diepte niet meer zal worden opgetild. De gaten zullen lang genoeg werken om het water opnieuw helder te krijgen. Tijdens dit proces, zo is de verwachting, zullen er weer waterplanten op de bodem groeien waardoor het ecologisch vernieuwde systeem in de toekomst het thans heersende kwaad van nature bestrijdt.

Kostenneutraal

Het project beslaat een gebied van 120 hectare. Dat komt neer op tien procent van het totale plassenoppervlak. Het is de bedoeling de diepe putten ‘kostenneutraal’ aan te leggen. De kosten moeten geheel worden gefinancierd uit de opbrengsten van het af te graven zand. AGV is hierover in gesprek met de gemeente Amsterdam die het kwalitatief goede zand wel ziet zitten voor de nieuwe wijk IJburg.

Niet alleen de helderheid van het water laat alles te wensen over, ook voor de pleziervaart raken de dichtgeslibde plassen steeds minder goed bevaarbaar. J. Hofstra, beleidsmedewerker bij de Dienst Waterbeheer en Riolering, geeft aan hoe ernstig het gesteld is met het rondzwevende vuil. “In de randen van de plassen is de diepte enorm afgenomen. Er zijn hele stukken waar het nog maar een halve meter diep is. Daar hoopt zich die prut op. De erfenis van 40 jaar watervervuiling. We hebben veel gedaan om die vervuiling terug te dringen, maar van dat dode materiaal kom je niet meer af.”

AGV is nog in studie om te bekijken hoe de werkzaamheden voor de verdiepingen het best kunnen worden aangepakt. Hofstra: “De methodes variëren van het zand rechtstreeks onder de huidige veenlaag wegzuigen tot een ingewikkelder variant waarbij de bodem eerst helemaal wordt vrijgemaakt van bagger en veen. Bij die laatste methode wordt na winning van het zand, de verwijderde veenlaag teruggeplaatst.”

Milieu-effectrapport

Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Op dit moment wordt er gewerkt aan een milieu-effectrapport waarin alle voor- en nadelen voor het milieu zullen worden opgetekend. Hofstra: “Wij onderzoeken al jaren wat de effecten zijn van dergelijke diepe gravingen op de natuurlijke omgeving. Het gaat hier om een project waarvoor een ontgrondingsvergunning nodig is. De wet schrijft voor dat voor de ontgronding van gebieden groter dan 100 hectare, een milieu-effectrapport een vereiste is. We weten inmiddels dat de blijvende effecten van de verdiepingen heel positief zijn voor zowel de natuur als de recreatie.” Het rapport met alle voors en tegens zal over enige tijd ter inzage komen. Het zal nog tot 2004 duren voordat met de uitvoering van de plannen wordt begonnen. De werkzaamheden gaan vier jaar duren. Pas in 2010 kan in Loosdrecht weer helder water worden aanschouwd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels