nieuws

TNO verzet zich tegen vervoer explosieven

bouwbreed Premium

TNO weigert medewerking aan het besluit van minister Pronk om explosieve stoffen en munitie die eigendom zijn van het instituut, weg te halen uit de locatie Ypenburg in Nootdorp. Volgens TNO maakt het aanhouden van een minimale werkvoorraad de situatie juist gevaarlijk, omdat het transport meer risico met zich meebrengt dan opslag.

TNO noemt het besluit van de minister ondoordacht en zal er, voor zover het eigendom van TNO betreft, niet aan meewerken. Ook zal de organisatie zich verzetten tegen het weghalen van stoffen die niet vervoerd, dan wel elders, niet ondergebracht mogen worden. De onderzoeksorganisatie heeft dit inmiddels schriftelijk aan de minister laten weten.

Onderzoek

In haar brief vraagt TNO daarnaast ook om een nog steeds ontbrekende formele onderbouwing van het eerder genomen besluit van minister Pronk (milieu) en staatssecretaris Van Hoof (defensie) om de opslag van munitie en explosieven bij TNO-Ypenburg tot een minimum te beperken.

Op Ypenburg verricht TNO wetenschappelijk onderzoek naar de aard en effecten van vuurwerk, explosie en munitie. Daar wordt onder andere onderzoek gedaan naar de vuurwerkramp in Enschede.

De minister stelde eerder dat, ondanks het feit dat alle werkvoorraden weg moeten, het huidige en toekomstige werk van TNO door moet kunnen gaan.

Maar volgens TNO leidt het aanhouden van een minieme werkvoorraad voor onderzoek er onder andere toe dat bijna dagelijks transporten over openbare wegen en door de woonwijk Ypenburg zullen plaatsvinden in plaats van de huidige maandelijkse gang.

Niet veilig

TNO vindt dat om veiligheidsredenen onverantwoord omdat transport een veel groter risico met zich meebrengt dan opslag in beschermde omstandigheden. Pronks voorganger De Boer omschreef deze transporten drie jaar geleden al als “niet reëel”.

De Raad van State bepaalde eerder dat de Zuid-Hollandse gemeente Nootdorp en de minister opnieuw moesten kijken naar de veiligheidseisen voor de vier bovengrondse munitieopslagplaatsen, waar de geringe werkvoorraden voor onderzoek met een geldige en recente (1998) milieuvergunning van VROM onder zeer strikte omstandigheden liggen opgeslagen.

Het rechtscollege oordeelde dat de afstand van het munitiedepot tot de bebouwing (300 meter) niet voldoende was. Op het voormalige vliegveld komen in totaal 11.000 woningen.

Reageer op dit artikel