nieuws

Tijd nodig voor wegen Oost-Gelderland

bouwbreed Premium

De provincie Gelderland verwacht dat in 2008 de doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Ressen tot aan de A12 klaar is. De nieuwe weg, die onder het Pannerdens kanaal in een tunnel zal verdwijnen, komt vlak langs de Betuwelijn te liggen.

De weg loopt onder de spoorlijn Arnhem-Emmerich door, tussen Duiven en Zevenaar en sluit daar aan op de A12.

Het provinciebestuur verwacht nog tot 2005 nodig te hebben om de doortrekking, die ruim een miljard gulden moet kosten, voor te bereiden. De komende jaren spendeert de provincie per jaar anderhalf miljoen gulden aan de begeleiding van het project. De provincie wil de aanleg financieren door een publiek-private samenwerking (pps), omdat het Rijk nog geen financiële toezeggingen doet.

A73

Wel blijft Gelderland de hoop koesteren dat de rijksoverheid te zijner tijd alsnog de kosten op zich zal nemen. Maar omdat de weg niet als concreet voornemen van het kabinet is opgenomen in het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan van minister Netelenbos, is het vrijwel uitgesloten dat de landelijke overheid nog voor 2010 met geld over de brug komt.

Een ander project, de doortrekking van de A73 naar de A15, hoopt de provincie in 2010 gereed te hebben. De nieuwe weg sluit in het zuiden aan op knooppunt Neerbosch bij Nijmegen en aan de noordkant op de A15.

Ook voor dit plan heeft de provincie bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat de handen niet op elkaar gekregen. De minister ziet meer in een verbreding van de A50 en de A12 om het toenemende verkeer in Oost-Gelderland op te vangen.

Wel gaan Rijk en provincie gezamenlijk onderzoeken hoe de wegverbreding of de doortrekking van de A73 is te realiseren. Voor de provincie zullen de kosten voor het onderzoek minimaal 1,7 miljoen gulden bedragen.

Reageer op dit artikel