nieuws

Simuleren van vluchtgedrag bij brand kan steeds natuurgetrouwer

bouwbreed Premium

Aan het scenario van bar Het Hemeltje waarbij de brand zich razendsnel langs het plafond voltrok, had waarschijnlijk niemand ooit gedacht. Maar verder zijn vluchtpatronen en ontruimingstijden met speciale simulatieprogramma’s steeds beter te voorspellen.

Op commando zetten ze het op een rennen: de roze en blauwe stipjes op het beeldscherm van de computer van ing. D. den Boer. Een blauw stipje staat voor een man; roze voor een vrouw. Vrijwel allemaal spurten ze naar de ingang waardoor ze het digitale café ook zijn binnengekomen. Als dertig seconden na het begin van de virtuele brand de kroeg leeg is, blijken nog geen vijftig van de 250 aanwezigen gebruik te hebben gemaakt van de nooduitgang. De rest gaf de voorkeur aan de deur waardoor ze de kroeg ook binnenkwamen. Dat ze zich daarvoor moesten verdringen rond de bar en de entree, twee flessenhalzen in de mensenstroom, namen ze daarbij blijkbaar voor lief.

Helemaal verrassend is die voorkeur van de virtuele proefpersonen uit het simulatiemodel niet, want brandveiligheidsexpert Den Boer van Adviesbureau Peutz & Associes had zijn stipjes min of meer die opdracht meegegeven. Vijftig van de 250 mensen hadden expliciet de opdracht gekregen om de hoofduitgang te zoeken; de anderen kregen de instructie om in geval van een calamiteit op zoek te gaan naar de voor hen meest voor de hand liggende uitgang. In de meeste gevallen is dat nu eenmaal de hoofduitgang.

Dat geldt ook voor mensen van vlees en bloed. Hun gedrag is tot op zekere hoogte voorspelbaar; zelfs in panieksituaties. Hoe al die voorspelbare reacties op elkaar inwerken, is in beeld te brengen via een simulatie. Mocht daaruit blijken dat de ontvluchting bijvoorbeeld door opstoppingen wordt bemoeilijkt, dan kan Den Boer in aanvullende simulaties verder onderzoeken met welke (bouwkundige) aanpassingen de gesignaleerde problemen kunnen worden opgelost. Behalve standaardpopulaties uit het computerprogramma waarop hij een beroep kan doen, kan hij desgewenst elk individueel stipje andere eigenschappen meegeven. Evengoed als hij tafeltjes en stoelen in de kroeg kan plaatsen, nooddeuren toevoegen, of juist barricaderen. Je kunt het zo gek niet bedenken of Den Boer kan er zijn digitale populatie proefpersonen aan blootstellen.

Op pagina 9: Evacuatiesimulaties vormen alternatief voor rekenregels.

Reageer op dit artikel