nieuws

Rijkswaterstaat voert spannende praktijkproef uit op overbodige dijk

bouwbreed Premium

Een dijk stukmaken is in Nederland ongehoord. Toch wordt het gedaan. De Lekdijk tussen Bergambacht en Lekkerkerk moet weg in verband met een bochtafsnijding. Hier deed zich de ideale gelegenheid voor om door middel van een praktijkproef vast te stellen hoe sterk dijken eigenlijk zijn. Langzamerhand kristalliseert het proevenprogramma zich uit.

Het compartiment dat is ontstaan tussen het nieuwe stuk dijk voor de bochtafsnijding en de oude dijk langs de Lek is in twee delen verdeeld. Op het programma staan momenteel verschillende proeven.

Doel van de proeven is het bepalen van het verschil tussen berekende sterkte en werkelijke sterkte van een dijk. Bij een eerste proef gaat het om vaststelling van de verzadigingslijn, de freatische lijn genoemd, in het dijklichaam bij hoog water op de rivier. Verzadiging met water vermindert het vermogen van het dijklichaam om kracht op te nemen.

Damwand

De proef kan worden uitgevoerd door een damwand langs de teen van het buitentalud van de oude dijk. In de kuip die daardoor ontstaat kan water worden gezet. Dat geeft eenzelfde belasting als hoog water op de Lek. De proef om de verzadigingslijn in het dijklichaam vast te stellen, leidt niet tot bezwijken ervan.

Aansluitend op de proef met de freatische lijn kan een bezwijkproef worden gedaan. Om het punt van bezwijken te bereiken, moet extra belasting worden aangebracht. Gedacht wordt aan het simuleren van verkeersbelasting op de dijk door containers te plaatsen waar zand of water in kan worden gedaan.

Bij de dijk van het tweede deel van het compariment is een proef gepland waarbij de dijk tot bezwijken wordt gebracht door golfoverslag te simuleren.

Schacht

De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (DWW) is nog bezig met het definitieve proevenprogramma. Zoals het zich nu laat aanzien zal begin februari een testproef worden gedaan.

In de oude dijk is een schacht aangebracht van vijftig meter diep tot in de laag pleistoceen zand die op vijftien meter begint. Door water in de schacht te pompen, is in dit zand een opwaartse druk te creëren die overeenkomt met een situatie van hoog water op de rivier.

De dijk wordt dan als het ware opgetild, waardoor de op te nemen kracht afneemt. Verloopt deze proef succesvol (er ontstaat voldoende opwaartse druk) dan wil DWW nog drie putten slaan om dan verder te gaan met een bezwijkproef.

De proeven worden uitgevoerd in de periode tussen half maart en eind mei. Begonnen wordt met testen van apparatuur, waarna de freatische-lijnproef wordt gedaan. Aansluitend volgt de vervormingsproef tot het punt van bezwijken en tenslotte wordt de overslagproef uitgevoerd.

Reageer op dit artikel