nieuws

Remkes: Uitkoop corporaties geslaagd

bouwbreed

De verzelfstandiging van de woningcorporaties is een succes. Dat concludeert staatssecretaris Remkes na evaluatie van de zogenoemde bruteringoperatie. Het ministerie van VROM heeft een verslag naar de Tweede Kamer gestuurd van het verloop tussen 1993 en 1999.

Het Rijk heeft de corporaties uitgekocht om haar eigen financiën beter in de hand te houden. Die doelstelling om te komen tot een betere beheersing van de overheidsuitgaven is gehaald, concludeert het rapport. Bijkomend effect is, dat de corporaties zichzelf inmiddels beschouwen als ‘sociale ondernemers’ en weinig behoefte hebben aan al te veel overheidsbemoeienis.

De brutering mag dan wel succesvol zijn verlopen, met dit bijeffect is zowel het ministerie als de Tweede Kamer niet altijd even gelukkig. Voor alle contractpartijen is sprake geweest van een financieel evenwichtig akkoord. De ontwikkeling van de huren is in de eerste twee tot drie jaar na het bruteringsakkoord wat hoger uitgevallen dan verwacht, in de jaren daarna zijn de huurstijgingen juist lager uitgevallen.

Niet gelukkig

De financiële afwikkeling van de brutering is voor de meeste corporaties gunstig uitgevallen. De doelstelling van een verdere financiële verzelfstandiging van de sociale huursector is gerealiseerd en de financiële vooruitzichten op de lange termijn van de sociale huursector zijn goed.

Binnenkort zal de Tweede Kamer zich mogen uitspreken over de verzelfstandiging van de corporaties. Ook al is het onmogelijk om de brutering ooit terug te draaien. Van veel Kamerleden is echter bekend dat zij helemaal niet gelukkig zijn met de zelfstandige positie van de corporaties, omdat het Rijk daarmee ook de meeste zeggenschap over het functioneren van de woningbouwverenigingen kwijt is.

Beperkt

Ook staatssecretaris Remkes zou graag de banden met corporaties willen aanhalen. Hij is zelf tot de conclusie gekomen dat de mogelijkheden daarvoor beperkt zijn. Graag had de bewindsman tot harde afspraken willen komen over de aanpak van oude wijken en miljardeninvesteringen van de corporaties daarin. Die afspraken zouden worden vastgelegd in het Nationaal Akkoord Wonen.

Inmiddels is het akkoord ondertekend, maar de partijen zijn het niet eens geworden over het aantal te verkopen huurwoningen. Remkes had graag gezien dat de corporaties een half miljoen huizen in de etalage zouden zetten; de corporaties vinden dat veel te veel.

Reageer op dit artikel