nieuws

Rechter verbiedt huizen naast munitiebunkers

bouwbreed Premium

De Raad van State vindt het onverantwoord dat Nootdorp al meer dan duizend huizen heeft gebouwd op 300 meter afstand van vier bovengrondse munitiebunkers. Het hoogste rechtscollege heeft daarom het Nootdorpse bestemmingsplan van de Vinex-locatie Ypenburg vernietigd.

De rechters hebben bepaald dat minimaal 800 meter afstand hoort te zijn tussen de munitiebunkers en de woningen, tenzij het ministerie van Defensie kan aantonen dat dit niet nodig is. Minister Pronk (VROM) en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) bespreken nog deze week wat er nu moet gebeuren.

De Tweede Kamer gaat zich ook met de zaak bemoeien en schrijft onder aanvoering van kamerlid Stellingwerf (RPF) een brandbrief naar de betrokken bewindslieden. “Als deze week geen duidelijkheid komt, moeten zij zich in de Kamer komen verantwoorden”, kondigt Stellingwerf aan.

In de bunkers ligt experimentele munitie van het ministerie van Defensie en bevinden zich laboratoria waar TNO tests verricht. Het gaat om ballistisch en pyrotechnisch onderzoek. De bunkers hebben een speciale lichte dakconstructie zodat bij een explosie geen zware brokstukken rondvliegen.

De Raad van State heeft al een paar keer hard ingegrepen na procedurefouten op Vinex-locaties. De bouwactiviteiten in Kernhem (Ede), Oosterheem (Zoetermeer) en Vathorst (Amersfoort) zijn stilgelegd. In Zaanstad heeft een beslissing geleid tot de sloop van 140 gloednieuwe huizen in Saendelft. Deze woningen waren te dicht bij de Forbo-fabriek gebouwd die te veel stank zou produceren.

Sloop uitgesloten

Burgemeester Schartman van Nootdorp acht sloop in dit geval uitgesloten. “Als burgemeester eis ik wel 100 procent veiligheid voor de bewoners en verwacht die garantie op korte termijn van de ministeries van Defensie en VROM te krijgen.”

Schartman, naast burgemeester ook voorzitter van het overlegorgaan Ypenburg, zegt formeel niet op de hoogte te zijn van de risico’s die het defensieterrein met zich meebrengt. Hij heeft echter vier jaar geleden al – nog voor de bouw – geprobeerd Defensie weg te krijgen en wilde daarvoor “tientallen miljoenen” voor op tafel leggen.

Genoeg

Schartman benadrukt dat de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Defensie indertijd hebben bepaald dat 300 meter afstand tussen bunkers en woningen genoeg zou zijn. Op basis daarvan is het bestemmingsplan goedgekeurd en zijn de benodigde vergunningen afgegeven. Oud-minister De Boer heeft die afstand nog eens bevestigd in antwoord op kamervragen van RPF-lid Stellingwerf.

Ook woordvoerder Messchaert van het ministerie van Defensie acht het onwaarschijnlijk dat de woningen zullen worden gesloopt. Groter is de kans dat Defensie zijn activiteiten zal verplaatsen of aanpassen. “Sinds de vuurwerkramp in Enschede is de discussie over afstanden in een ander licht komen te staan.”

Gangbaar

Volgens Messchaert zijn sinds de uitspraak van de Raad van State de koppen bij elkaar gestoken om tot een oplossing te komen. Hij bevestigt dat volgens de Nota Van Houwelingen (1988) een afstand van 800 meter tussen munitieopslag en bebouwing gangbaar is.

Op het Nootdorpse gedeelte begint de bebouwing al op 300 meter. Recent zijn de 750 huizen van de wijk Morgenweide opgeleverd. De naastgelegen 660 villa’s van Boswijk zijn in aanbouw of al opgeleverd. In totaal zijn 11.000 huizen gepland op het terrein van het voormalige vliegveld vlakbij Den Haag.

Opvallend genoeg is de zaak niet aanhanging gemaakt door de nieuwe bewoners van Ypenburg. De klacht is volgens Schartman ingediend door een groepje oorspronkelijke bewoners die zich van begin af aan verzetten tegen de bouw van de Vinex-locatie.

Reageer op dit artikel