nieuws

Pijlers en fundamenten

bouwbreed Premium

Bedrijven en organisaties worden vaak vergeleken met gebouwen, vooral als de vraag aan de orde komt welke waarden de onderneming uitdraagt. Het gaat dan vaak over ‘de pijlers’ en ‘het fundament’: wie zijn we, wat willen we uitstralen? Voor bouwondernemers een toepasselijke vergelijking.

In het boekje ‘De waarde en waarden van concerns’ beschrijft de auteur Hans van Londen de twee pijlers waarop een bedrijf is gegrondvest. De eerste pijler is het scheppen van waarde, waarmee het verdienen van geld wordt bedoeld. Daarmee worden de aandeelhouders en de andere geldschieters van de onderneming tevreden gesteld.

De andere pijler is het doordrongen zijn van waarden. Deze tweede pijler houdt de onderneming bij elkaar en zorgt ervoor dat mensen graag bij uw bedrijf willen werken en zich vervolgens ook echt met hart en ziel inzetten voor hun taak. Het geheel van waarden dat uw bedrijf uitstraalt, maakt dat mensen warm lopen voor de zaak, iets dat niet lukt als alles enkel en alleen draait om het verdienen van zo veel mogelijk geld. De topman van Ahold Cees van der Hoeven heeft eens in een interview gezegd: ‘Wie wordt er nou werkelijk warm van rendement op vermogen?’

Voor reclame, marketing, public relations en personeelswerving is het van essentieel belang dat uw bedrijf veel tijd steekt in het nadenken omtrent de waarden die de onderneming naar buiten toe wil uitstralen. Hans van Londen gaat in zijn boek uitgebreid in op een Amerikaans boek over dit onderwerp, ‘Built to Last’, een titel die je zou kunnen vertalen met ‘Duurzaam Gebouwd’ of ‘Gebouwd voor de Toekomst’. Het gaat er in dit boek om te ontdekken wat het geheim van het succes is van bedrijven die meer dan 50 jaar bestaan, en die tevens niet alleen zeer succesvol zijn, maar werkelijk als een voorbeeld worden beschouwd door hun concurrenten.

Een van de opvallende conclusies is dat het bij een succesvol bedrijf beslist niet allemaal draait om de topman of topvrouw alleen, hoe belangrijk die ook is. Het gaat niet om visionaire leiders maar om het opbouwen van een visionair bedrijf. De sterke, charismatische leider om wie alles draait, is een groot risico voor uw bedrijf: de overgangsproblemen worden alleen maar groter en dat is in strijd met de belangrijkste doelstelling, de continuïteit. De ambitie mag nooit het streven naar eigen roem en glorie zijn, maar het succes van de hele organisatie.

De kernboodschap van het boek wordt als volgt samengevat: de achttien in het boek genoemde succesvolle bedrijven onderscheiden zich niet van de andere door goed geformuleerde mission statements of normen en waarden verklaringen. Het gaat er niet zo zeer om wat er wordt gezegd of geschreven (papier is geduldig!), maar om de consistentie waarmee alle onderdelen, acties, plannen, werving en selectie, management development, organisatievormen, beloningssystemen enzovoorts in lijn worden gebracht met de dieper liggende waarden en doelstellingen. Dan is uw bedrijf een geïntegreerd kunstwerk.

Reageer op dit artikel