nieuws

‘Piepschuim’ isolatie zeer brandbaar

bouwbreed

Als bij woningen de isolatie aan de buitenkant van EPS (‘piepschuim’) en stuc vlam vat, zal de ramp niet te overzien zijn. Ook in zogenaamd ‘vlamdovende’ uitvoering is het materiaal zeer brandbaar. Het zal ondoenlijk blijken om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere woningen, zoals de regels van het Bouwbesluit beogen.

In een artikel op de opiniepagina in deze krant betoogt brandveiligheidsdeskundige ing. A.J. Boes dat buitengevelisolatie van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS, ook bekend als ‘piepschuim’) levensgevaarlijk is. Vooral bij woningrenovatie wordt EPS toegepast als na-isolatie.

De verbandingswaarde van EPS is gelijk aan die van benzine. Ook de zogenaamd ‘vlamdovende’ of ‘brandvertragende’ uitvoering voldoet niet: boven de 120 graden smelt het schuim en zakken de brandremmende additieven erdoorheen, waarna het EPS alsnog in vlammen opgaat.

“Gevreesd moet worden dat vroeg of laat, bij het in brand raken van dit EPS, een geheel woonblok in de as zal worden gelegd”, aldus Boes. Hij verwijst naar een brand in Rotterdam, waarbij het met EPS geïsoleerde dak vlam vatte. De brand greep zo snel om zich heen dat de brandweer machteloos stond. Daardoor werden 29 gezinnen letterlijk dakloos.

Boes spreekt van “een geluk bij een ongeluk” dat brand in de ook met EPS geïsoleerde gevel kon worden voorkomen. “Men behoeft over weinig fantasie te beschikken om zich voor te stellen dat een eenmaal in brand geraakte EPS-laag van een woonblok zeer snel via ramen en deuren naar de verschillende wooneenheden zal overslaan.”

Theorie

De regels in de ‘brandveiligheidsconcepten’ van het Bouwbesluit zijn er juist op gericht dergelijke overslag van brand te voorkomen. In theorie voldoet de door hem gewraakte bouwmethodiek daaraan. “Bij tests onder laboratoriumcondities zal dit wel het geval zijn”, meent Boes. Maar wat daar geldt voor een beperkt stuk isolatie met stuc, zal volgens hem in de praktijk anders uitpakken, juist omdat door de doorlopende isolatie overslag van de ene woning naar de andere niet kan worden voorkomen.

Het brandveiligheidsconcept gaat er bovendien vanuit dat de brandweer in acht minuten ter plaatse zal zijn. Dat is een criterium waaraan, volgens Boes, lang niet overal in Nederland de brandweer kan voldoen. “Door bezuinigingen is hierin ook geen verbetering te verwachten”, voegt hij daar als waarschuwing aan toe.

Op pagina 2: ‘Ook ‘vlamdovend’ EPS is gevaarlijke isolatie’.

Reageer op dit artikel