nieuws

‘Ondergronds transport onvermijdelijk’

bouwbreed

Ondergronds goederenvervoer neemt een hoge vlucht, omdat Nederland overvol is. Natuurlijk zijn daarvoor wel de nodige marktimpulsen noodzakelijk, maar nu al zijn er proefprojecten en hoopgevende initiatieven in die richting. Dat zeggen ing. J.B. Heijnen en drs. W.H. Neef, respectievelijk voorzitter en directeur van Bolegbo-vok, de vereniging van boor-, kabelleg- en buizenbedrijven, die op de Infratech in Rotterdam aanwezig is.

Heijnen: “Binnen de branche zijn grote veranderingen gaande. Nog steeds zijn er mensen die met de schop aan de gang gaan om sleuven te graven, maar je ziet een ontwikkeling die steeds meer in de richting van het boren van buizen en leidingen gaat. Een duidelijke groeimarkt is de verglazing van het bestaande telecomnetwerk en de aanleg van vele nieuwe glasvezelleidingen. Maar zeker de ontwikkeling van ondergrondse logistieke systemen (OLS) zal een enorme impuls voor de branche zijn.”

“Nederland is vol en vervoer over de weg wordt alleen maar moeilijker. De tijd is rijp voor initiatieven zoals het ondergrondse transportsysteem van de bloemenveiling Aalsmeer naar Schiphol. Maar ook in een stad als Tilburg denkt men na over een ondergrondse transportmogelijkheid van stukgoederen van het station naar het centrum. Een groot nadeel zijn nog steeds de hoge kosten voor de aanleg. Maar de toenemende files kosten ook ontzettend veel geld.”

Neef: “Een gevolg van de verglazing is het op grote schaal samenwerken van onze leden. Als bijvoorbeeld Telfort met een opdracht van vijfhonderd miljoen op de markt komt, wil men daar als enkel bedrijf niet alleen instappen. Die samenwerking zal in de toekomst bij de aanleg van OLS alleen maar toenemen.”

Samenvoeging

De vereniging Bolegbo-vok is in 1998 ontstaan door samenvoeging van de vereniging voor boorondernemers en buizenleggers en de vereniging ondernemers kabelwerken. Bolegbo-vok is één van de verenigingen die deelnemen in de federatie Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Binnen de vereniging werkt de organisatie nauw samen met gww-organisaties in het Grond-, Water en Wegenbouw Overlegorgaan (GWWO).

Dit jaar bestaan de verenigingen die de Bolegbo-vok gestalte hebben gegeven respectievelijk vijftig en zestig jaar. Heijnen: “Vanaf het begin hebben de brancheverenigingen zich altijd ingezet voor de maatschappelijke en sociaal-economische belangen van de leden. Onderschat de dienstverlening aan onze leden niet.”

Neef: “Als er cao-onderhandelingen zijn geweest, staat de telefoon op het secretariaat roodgloeiend. Maar denk ook eens aan de onduidelijkheid over de ‘grijze busjes’.” Momenteel telt Bolegbo-vok 110 ledenm met een gezamenlijke omzet van circa drie miljard gulden, waarvan volgens Neef enkele honderden miljoenen worden gerealiseerd in het buitenland.

Neef: “Hoewel Bolegbo-vok in de bouwwereld, en met name binnen de gww, een begrip is, bestaan er ideeën om de naam en het logo van de verenging te wijzigen. De wijziging valt dan mooi samen met het 110-jarig bestaan van beide verenigingen. Het plan is in ieder geval om de vereniging met de naamswijziging een dynamischer uitstraling te geven.”

Heijnen: “We hadden natuurlijk al een nieuwe naam kunnen nemen bij het samengaan van de beide verenigingen, maar vanwege de eigen identiteit hebben we destijds besloten eerst met de ‘oude’ namen aan de slag te gaan om de leden rustig te laten wennen.”

Artikel 19

Heijnen: “Nieuw is ook dat we gaan verhuizen. We wilden in Woerden gaan zitten, maar door problemen met artikel-19 procedures zien we daar van af. Nu betrekken we met de andere leden van het AVBB een locatie in Gouda. Het totale aantal medewerkers zal voor het gehele secretariaat wel zeventig tot tachtig mensen bedragen. Maar dan heb je wel het secretariaat van de hele bouw te pakken.”

Reageer op dit artikel