nieuws

Obelisk van Baarn wacht uitgebreide opknapbeurt

bouwbreed Premium

Muurkladkunstenaars en schimmels hebben de Naald van Baarn dusdanig aangetast dat het monument voor ‘conserverend herstel’ onderhanden wordt genomen.

De uit drie delen opgebouwde obelisk wordt gereinigd van vuil en kwaad; de naald krijgt nieuw voegwerk, het bladgoud van de inscripties op de witmarmeren medaillons ondergaat een veredeling, en de steken in de hardstenen voet worden dichtgezet met restauratiemortel.

Na de schoonmaakbeurt wordt het monument voorzien van een anti-graffiti coating. Eerder werden de twee flankerende kanonnen voor onderhoud naar een Landmachtonderdeel in Oldenbroek afgevoerd. Leden van de Historische Kring Baarn onderzoeken of de stukken geschut, 25-ponders uit de Tweede Wereldoorlog, kunnen worden teruggeplaatst.

M. Brouwers van de zorgplichtige Rijksgebouwendienst in Haarlem, legt uit dat de hardstenen onderdelen van het monument op niet al te lange termijn in hun geheel moeten worden vervangen. In het van oorsprong onder druk ontstane materiaal vallen na verloop van tijd diepe groeven. Uiteindelijk gaat de hardsteen terug naar zijn oervorm: zand en klei. Brouwers: “We hopen de vervanging op den duur geleidelijk aan te kunnen doen. Je krijgt anders zo’n gelikt monument. De naald moet vooral vertellen dat hij er al 180 jaar staat.”

Rijksgebouwendienst is een ton aan het karwei kwijt. Een meevaller, omdat voor het uitvoeren van de reinigende stoomwerkzaamheden aanvankelijk was uitgegaan van plaatsing van een steiger. Dit zou de herstelpost op nagenoeg een verdubbeling van de kosten hebben gebracht.

De steiger had twintig meter de lucht in gemoeten, en dat terwijl het bouwwerk nauwelijks geveloppervlak heeft. Bij nader inzien worden de schoningswerkzaamheden met een hoogwerker aangepakt. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat het plan om de naald in z’n geheel met stoom schoon te poetsen, komt te vervallen: de Arboregels stellen dat de mens uit overwegingen van veiligheid niet samen met het stoomapparaat in hetzelfde bakje mag.

Heldhaftig

Brouwers: “De tweeledige besparing op stomen en steiger scheelde niet alleen de helft in geld, uit oogpunt van instandhouding van het monument was het ook helemaal niet nodig de obelisk af te stomen.”

Het gedenkteken aan de Torenlaan herinnert aan het heldhaftige optreden van prins Willem van Oranje en zijn troepen tegen het leger van Napoleon. Uit dankbaarheid kreeg de prins – de latere koning Willem II – een volledig vernieuwd en uitgebreid paleis Soestdijk aangeboden. Maar de regering verplichtte zichzelf ook tot het oprichten van een gedenkteken. In het najaar van 1818 werd tot de bouw besloten. Twee jaar later was het monument gereed.

Reageer op dit artikel