nieuws

Nieuwbouw ministerie bij Haags busplateau haalbaar

bouwbreed

Het is technisch haalbaar om het ministerie van Justitie pal naast het busplateau van het Centraal Station in Den Haag te bouwen. Ook is het heel goed mogelijk het nieuwe ministerie in 2006 op te leveren. Dat blijkt uit een planstudie van projectontwikkelaar René Strijland, APROS architecten en Arcadis Bouw/Infra.

Met deze planstudie heeft Strijland een nieuw wapen geworpen in zijn strijd voor behoud van de Zwarte Madonna.

Donderdagavond buigt de Haagse gemeenteraad zich over het aankoopvoorstel van het omstreden woongebouw van architect Carel Weeber. Wethouder Hilhorst wil het pand voor vijftig miljoen gulden van eigenaar woningcorporatie HaagWonen kopen om het vervolgens te slopen. Deze transactie moet nieuwbouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken mogelijk maken. De staat van onderhoud van met name de technische installaties is van dien aard dat nieuwbouw noodzakelijk is geworden. Na sloop van de Madonna kan op die plek het ministerie van Justitie verrijzen, waarna het oude pand voor de behuizing van binnenlandse zaken wordt vernieuwd.

Volgens Strijland en prominenten als BNA-voorzitter Jan Brouwer en Tweede-Kamerlid Adri Duivesteijn betekent sloop van de Zwarte Madonna een enorme kapitaalvernietiging. De projectontwikkelaar heeft voor het 362 woningen tellende complex onder de titel de Zwarte Diamant een ingrijpend renovatieplan gemaakt.

Reëel

In de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting werd vorige week duidelijk dat de raadsfracties nieuwbouw van het ministerie naast het busplateau een betere optie vinden dan sloop van de Zwarte Madonna. Verantwoordelijk wethouder Hilhorst bracht hiertegen in dat de realisering van dit alternatief drie jaar langer zou duren dan de Madonna-variant. “Vanwege de technische complexiteit”, aldus Hilhorst.

Zijn woorden worden met de studie van Strijland/Arcadis nu gelogenstraft. Volgens de planning kan makkelijk begin 2004 met de bouw worden begonnen. De plek schuin tegenover het ministerie van VROM waar het 85 meter hoge gebouw, goed voor 50.000 m2 kantoren, moet komen, is klein. “De huidige situatie kent veel beperkingen maar de haalbaarheid is reëel”, stelt Arcadis in het plan vast. “Door gebruikmaking van wanden/dak-methode ondergronds en een grote mate van pre fabricage voor de bovenbouw kan het maaiveld weer betrekkelijk snel voor zijn functie worden teruggegeven aan de stad.”

De nieuwbouw sluit verder naadloos aan op de looproute die treinreizigers naar het centrum voert.

Opbrengst

Strijland schat dat met de realisering van het plan zo’n 240 à 250 miljoen gulden is gemoeid. Voor Den Haag als grondeigenaar staat daar echter een opbrengst van 65 miljoen gulden tegenover. “En”, benadrukt de ontwikkelaar, “geen kapitaalvernietiging van 50 miljoen gulden voor de sloop van de Zwarte Madonna en geen uitplaatsing van 362 huishoudens.”

Artist impression van het nieuwe ministerie van Justitie naast het busplateau van Den Haag Centraal. Links het ministerie van VROM. Onder het 85 meter hoge gebouw komt een drielaagse, ondergrondse parkeerkelder voor 120 auto’s.

Reageer op dit artikel