nieuws

Niet geschoten is altijd mis

bouwbreed

Aannemers Combinatie Katwijk (ACK) haalt eind november vorig jaar de pers met een bijzonder initiatief om nieuw personeel te werven. De wervingscampagne richt zich op vrouwen en mannen tussen 20 en 40 jaar die in andere bedrijfstakken dan de bouw werken. Aan vrachtrijders, bloemisten etcetera biedt het ACK-Leer-Werkplan de mogelijkheid via een betaalde overstap een geheel nieuw vak te leren. Met een opleiding van zestien weken en een baan bij een van de Katwijkse aannemers kunnen de overstappers binnen een paar jaren uitgroeien tot volwaardige timmerlieden of metselaars.

Er melden zich flink wat belangstellenden bij wie de bouw een positief imago heeft. Blijkbaar heeft de bouw hen, ten opzichte van de branches waarin ze werken, heel wat te bieden. Ik hoop dat het de ACK op termijn enthousiaste vaklieden oplevert.

In de geest van dit Katwijkse initiatief drop ik bij deze een ander wervingsidee. Een campagne gericht op vrouwen en mannen tussen 20 en 40 jaar die in deeltijd in de bouw willen werken. Biedt deze parttimers zo nodig een opleiding van 32 weken en biedt ze vervolgens een duobaan of een functie in deeltijd aan in uw bouwonderneming.

Ik ben er van overtuigd dat u geen spijt krijgt.

Integendeel. U zult een van de eerste aannemers in Nederland zijn die door inroosteren van deeltijdwerkers de kans grijpt om de volledige productiecapaciteit van het be-drijf te benutten.

Collega-ondernemers uit andere branches zijn u al jaren geleden

voorgegaan.

Dertig procent van alle banen in Nederland is deeltijdbaan; Nederland is Europees kampioen in deeltijdwerk. Omdat werkgevers de voordelen zagen van parttimers.

Dat concludeert de Tilburgse econometrist Gijsbert van Lomwel die november vorig jaar aan de Katholieke Universiteit Brabant promoveerde op een onderzoek naar deeltijdarbeid. Toen, volgens van Lomwel, onze economie zich in de tweede helft van de jaren tachtig herstelde van de recessie van begin jaren tachtig, werd de collectieve arbeidsduurverkorting, ingezet om de overcapaciteit van bedrijven te reduceren, een belemmerende factor voor de gewenste productieverhoging. Het aanbieden van deeltijdbanen werd voor veel werkgevers het middel om de bedrijfstijd optimaal te benutten.

De bouw is echter achtergebleven bij deze Nederlandse trend. Toch realiseerde ook de bouw uitbreiding van haar productie. Door prefabricatie en door het inzetten van gespecialiseerde onderaannemers en zzp’ers. (EIB-rapport bedrijfseconomische kencijfers van b&u bedrijven 1998).

Alom vreest men nu echter voor een vertraging in de verdere groei. Een vertraging ten gevolge van gebrek aan personeel. Op allerlei manieren probeert de sector daarom nieuwe instroom te realiseren en het huidige personeel te behouden. De middelen deeltijd en flexibele werktijden worden in de bouwnijverheid slechts sporadisch hiertoe ingezet.

Jammer. Want volgens bovengenoemd onderzoek van Van Lomwel had het aanbieden van die parttime banen vanaf de jaren tachtig tot gevolg dat vrouwen massaal toetraden tot de arbeidsmarkt. Van alle werkende vrouwen in Nederland heeft momenteel 67 procent een deeltijdbaan!

Met het aanbieden van deeltijdbanen slaat u als bouwondernemer dus twee vliegen in een klap. Uw bedrijf kan weer groeien en u wordt een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen. Daarnaast hebt u kans dat u de mannen in de sector die liever een (grote) deeltijdbaan willen in plaats van hun huidige fulltimebaan (ook dat schijnen er nogal wat te zijn) behoudt voor uw bedrijf. Niet geschoten is altijd mis.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels