nieuws

Markt voor domotica ontbeert samenwerking

bouwbreed

Technische voorzieningen verlichten huishoudelijke taken. Dat heet domotica en daarvoor is inmiddels een veelheid aan technieken beschikbaar. In het verlengde daarvan bestaat ook een ruim inzicht in wat woontechnologie zoal kan en wat het verandert. Vraag en aanbod van huiselektronica komen evenwel nog onvoldoende bij elkaar. De fabrikant wacht op specifieke bestellingen en de klant op een specifiek aanbod.

Senter Technologie & Samenleving stelt in het rapport Trend@nalyse.domotica dat domotica tot nog toe geen overdadig succes boekte. De rapporteurs wijten dat niet zozeer aan de beschikbare technieken, maar meer aan de gang van zaken op de markt. De prijzen blijven hoog, terwijl de interesse van zowel aanbieders als gebruikers laag is.

De aanbieders van technologie en diensten werken weinig samen. De rapporteurs zien daarin een belangrijke oorzaak van de problemen op de markt. Het gebrek aan samenwerking leidde tot gesegmenteerde en niet op elkaar aansluitende aanbiedingen.

Het ontbreken van een algemeen geaccepteerde standaard leverde vooral losse componenten op, zonder nazorg en service. Techniek en dienstverlening zijn duur en niet compleet gekwalificeerd.

Groter verband

De rapporteurs zien domotica als onderdeel van een groter ICT-verband. De afkorting staat voor Informatie- en Communicatietechnologie. Het huisnetwerk zal alleen binnen het internetwerk kunnen functioneren. De oplossingen die de ICT-sector bedenkt, kunnen als standaard dienen voor woontechnologie.

Traditionele aanbieders van domotica en ICT-partijen bespreken inmiddels samenwerking en wederzijds gebruik van technologie. De kans blijft desondanks groot dat bijvoorbeeld de woning een eilandenrijk van communicatieprotocollen wordt.

De rapporteurs menen dat de communicatie met de huiselektronica via het internetprotocol moet lopen. Ze wijzen ter illustratie op de communicatie tussen mobiele apparatuur en het internet, die via de standaard WAP wordt geregeld.

Draadloos

Installateurs kijken bij de standaardisering en regelgeving vooral naar de traditionele domotica. Volgens de rapporteurs lijken veel van de verbeteringsvoorstellen voor NEN 1010 achterhaald op het moment dat woontechnologie een grootschalige introductie beleeft. Die werkt immers voor een deel op draadloze communicatieprotocollen.

Modernisering van NEN 1010 blijft evenwel nodig. Domotica zorgt voor een groter elektraverbruik. De meterkast vergt meer ruimte en verandert in een interactief apparaat. Het samengaan van bepaalde kabels en functies vraagt aangepaste veiligheidsvoorschriften. Draadloze communicatie in huis kan niet zonder nieuw regelwerk. Onafhankelijke communicatiemedia maken de weg vrij voor de ontwikkeling van een universele stekkerdoos. De overheid kan daaraan met een aangepaste regelgeving tegemoet komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels