nieuws

Koolhaas bestrijdt eenvoud op Kop van Zuid

bouwbreed

De gemeente Rotterdam heeft met projectontwikkelaar MAB overeenstemming bereikt over de bouw van multifunctioneel complex De Rotterdam op de Wilhelminapier. Het enorme complex – bruto vloeroppervlak 118 duizend vierkante meter – is ontworpen door architect Rem Koolhaas en zijn bureau Office for Metropolitan Architecture (OMA).

“We hebben gepoogd te vermijden dat het gebouw door zijn enorme schaal als een kolos de rest zal overvleugelen. Het vormt een eenheid, maar de afzonderlijke onderdelen blijven leesbaar”, zei Koolhaas gisteren bij de presentatie van zijn schetsontwerp. “Het is een soort accordeon die opengevouwen is. Door de opbouw ontstaat uit ieder perspectief een andere aanblik: soms één geheel, soms een samenstel van verschillende onderdelen.” Als de commissie Ruimtelijke Ordening volgende week akkoord gaat met het plan voor de integrale ontwikkeling van de toplocatie, kan Koolhaas zijn ontwerp verder gaan uitwerken. De architect heeft een grotendeels glazen gevel in gedachten. Het ontwerp past volgens Koolhaas in “de jarenlange campagne van OMA tegen de eenvoud” in hoogbouw. Volgens de architect worden aanzien en imago van hoogbouw door versimpeling en saaiheid aangetast.

‘De Rotterdam’ oogt als drie dicht naast elkaar geplaatste blokken, waarvan de bovenste helft willekeurig verschoven is ten opzichte van de onderste. Architect en ontwikkelaar noemen ‘de verticale stad’ het thema van het complex.

In de aaneengeschakelde torens, die circa 126 meter hoog zijn, wordt een groot aantal verschillende functies samengebracht. ‘De Rotterdam’ zal 260 appartementen bevatten, maar ook een vijfsterren hotel met 240 bedden, 600 parkeerplaatsen, een bioscoop, een restaurant, conferentiezalen en een fitnesscentrum. Bovendien is in het complex dertigduizend vierkante meter kantooroppervlak voorzien, grotendeels geconcentreerd in het middelste gebouwdeel.

Bouwkosten

De locatie waarop het gebouw moet verrijzen is gelegen op de Kop van Zuid, tussen de nieuwbouw van KPN Telecom en de vroegere cruiseterminal van de Holland Amerika Lijn. De beganegrondgevel is aan de voorzijde in lijn met die van de Cruiseterminal. Door de horizontale cesuur in het ontwerp wordt aan de andere zijde een hoogtesprong gemaakt naar het KPN-gebouw, dat is ontworpen door Renzo Piano.

Over het gebouw zijn langdurig onderhandelingen gevoerd tussen de gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar MAB. Die gingen vooral om de grondprijs. Volgens wethouder H. Kombrink zijn burgemeester en wethouders van Rotterdam in meerderheid akkoord met een prijs van “tussen de 10 en 15 procent van de totale bouwkosten”. Die bedragen ongeveer een half miljard gulden.

Het feit dat het risico voor de ontwikkelaar groot is – het enorme volume kan onmogelijk voor aanvang van de bouw worden verhuurd -, de bouwtijd lang is – meer dan drie jaar – en de plint van het gebouw met al zijn publieksfuncties een belangrijke bijdrage zal leveren aan de levendigheid van het gebied, heeft bijgedragen aan een redelijk lage grondprijs.

De Rotterdam wordt na de Kunsthal het tweede grote project van Koolhaas in Rotterdam, de thuisbasis van OMA.

Reageer op dit artikel