nieuws

Kees Christiaanse bijt spits af in Zaanstad

bouwbreed

Architect Kees Christiaanse bijt het spits af in de vernieuwing van het stationsgebied in Zaanstad. Het Rotterdamse bureau ontwerpt voor NS Vastgoed een kantoorgebouw van zevenduizend vierkante meter. Het gebouw moet een plaats krijgen tussen station Zaandam en het hoofdkantoor van Albert Heijn.

Advies- en ingenieursbureau DHV gaat vanaf 2003 een groot deel van dit kantoor huren.

In de nieuwe vestiging bundelt DHV de activiteiten van DHV AETEC, DHV Industrie, Veiligheid en Milieu, DHV Milieu en Infrastructuur, unit Randstad en D3BN civiel ingenieurs. Nu zijn de kleine driehonderd werknemers nog werkzaam op vier verschillende plaatsen in de regio’s Amsterdam en IJmond. Het bedrijf verwacht dat door versterking van de samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen een nieuwe synergie ontstaat.

Christiaanse Architects & Planners werd na een intensieve discussie tussen NS Vastgoed, gemeente en DHV verkozen boven de eerste ideeën van twee andere Nederlandse architectenbureaus. Volgens de toekomstige gebruiker vooral vanwege een goede stedenbouwkundige inpassing en de snelheid waarmee het bureau een definitief ontwerp kan leveren. Bovendien lijkt Christiaanse het best in staat een gebouw te ontwerpen dat past bij de bedrijfscultuur van DHV, waarin samenwerking een grote rol speelt.

Ambitieniveau

NS Vastgoed bezit veel grond in het stationsgebied. Vorig jaar juni werd met de gemeente Zaanstad al een intentieverklaring ondertekend om tot gezamenlijke ontwikkeling van het gebied te komen.

Volgens een woordvoerster van de gemeente past het nieuwe kantoor geheel bij het ambitieniveau dat Zaanstad nastreeft. De komende vijftien tot twintig jaar moet het gebied worden verrijkt met ruim 100.000 vierkante meter kantoren, een kleine 1000 huizen, sportaccommodaties, scholen, een nieuw stadhuis en een megabioscoop. Bovendien moet een goede aansluiting ontstaan met het stadshart van Zaandam.

De gemeenteraad nam juist gisteren een besluit over het door het college voorgestelde ontwikkelingsperspectief.

Reageer op dit artikel