nieuws

Jorritsma gispt gemeenten over windenergie

bouwbreed Premium

Gemeenten moeten snel ophouden met het tegenwerken van de plaatsing van windturbines. Zo niet, dan wijst minister Jorritsma van Economische Zaken zelf geschikte plekken aan.

De minister stelt dwarsliggende regio’s mede verantwoordelijk voor de trage ontwikkeling van windenergie in Nederland. Nog niet de helft van de doelstelling is gehaald.

Jorritsma uitte haar zorgen gisteren bij de ondertekening van het convenant Windenergie in de Rotterdamse haven. Over vijf jaar moet Rijnmond het grootste windturbinepark van Nederland hebben. Honderden molens wekken dan gezamenlijk 120 megawatt op: genoeg voor bijna 100.000 huishoudens. De provincie Zuid-Holland, Rotterdam, een aantal kleinere gemeenten, Rijkswaterstaat en de Zuid-Hollandse Milieufederatie tekenden hiervoor. Jorritsma prees de regio: “U toont bestuurlijke moed en voortvarendheid.”

De minister nam de gelegenheid te baat tegenwerkende gemeenten te gispen. “Mooie woorden genoeg. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn zij onvoldoende bereid windturbines een plek te geven.” Zo trok Rozenburg zich terug uit het convenant wegens bezwaren over locaties. “Het moet afgelopen zijn met de bestuurlijke tegenwerking”, vindt Jorritsma, die werkt aan een nieuw convenant over windenergie met alle provincies en gemeenten. De doelstelling is 1500 megawatt in 2010.

Reageer op dit artikel