nieuws

Ierland investeert 26 miljard euro in infrastructuur

bouwbreed

Ierland gaat de komende zes jaar 26 miljard euro investeren in de infrastructuur. Daarvan wordt 1,4 miljard euro bijgedragen uit het Europese regionaal fonds, waarvan 530 miljoen is bestemd voor het nationale wegennet.

De plannen zijn bekend gemaakt door minister Dempsey van milieu en lokale overheid.

Voor de aanleg van wegen is 6,75 miljard euro beschikbaar. De belangrijkste wegverbinding die verder verbeterd wordt is de M1/N1, die de hoofdstad Dublin verbindt met Noord-Ierland. Ook andere wegen over de grens tussen de Ierse republiek en het Britse deel van het eiland worden verbeterd. Tussen de steden Dublin, Cork, Limerick, Galway en Waterford komt een netwerk van autowegen of in elk geval dubbelbaans wegen. Een reis tussen Dublin en het zuidelijk gelegen Cork, een belangrijke veerhaven vanaf het vasteland, moet dan een uur minder in beslag nemen. Ook veel regionale en lokale verbindingen worden verbeterd.

Op het gebied van openbaar vervoer – investering bijna 4 miljard – wordt het landelijke spoorwegnet verbeterd en wordt ook het Dublin Light Railway-systeem verder uitgebouwd. In totaal moet 490 kilometer spoorlijn worden vernieuwd. P&R-voorzieningen en een verkeersmanagementsysteem staan eveneens in de plannen. Voor de aanschaf van nieuwe treinen en honderden nieuwe bussen is eveneens geld beschikbaar.

Groei

Voor de milieuinfrastructuur, zoals afvalwaterbehandeling en energiebesparing, staat 1.6 miljard euro ter beschikking. In totaal zijn 245 projecten op het gebied van inzameling, behandeling en verwijdering van afvalwater gepland, naast een reeks plannen voor verbetering of vervanging van het waterleidingnet en bijbehorende voorzieningen.

Verder wordt ook 3 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe ziekenhuizen en andere voorzieningen voor de gezondheidszorg. Aanzienlijke bedragen zijn voorts bestemd voor woonprojecten.

Hoewel Ierland al jaren een sterke economische ontwikkeling doormaakt en bijna het welvaartsniveau van West-Europa heeft bereikt, loopt de infrastructuur ver achter. Filevorming behoort met name rond Dublin tot de orde van de dag, terwijl vervoer tussen de steden aanzienlijk meer tijd in beslag neemt dan een reis over dezelfde afstand in andere landen. Ook het water- en afvalwaternetwerk heeft de groei niet kunnen bijhouden. “Als we deze problemen nu niet snel oplossen, gaan ze onze verdere groei bedreigen”, aldus minister Dempsey.

Reageer op dit artikel