nieuws

Hypermodern kassencomplex op HSL-tracé verhuist naar Hongarije

bouwbreed

Pas vier jaar oud is het hypermoderne kassencomplex van 23.000 vierkante meter dat momenteel bij Bleiswijk wordt gesloopt. Het tuinbouwbedrijf ligt tussen de plaatsen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs en moet wijken voor de aanleg van de HSL. Over enkele maanden wordt de kas in Hongarije door lokale werknemers weer opgebouwd.

Om de grond die voor de bouw nodig is beschikbaar te krijgen, moet een aantal tuinbouwbedrijven in het betreffende gebied worden ‘uitgeplaatst’. Grondverwerving voor grote projecten leidt bij de betrokkenen meestal tot weerstand. Naast de financiële kant is er altijd een emotionele binding met het bedrijf. Toch zijn tuinbouwbedrijven (in vergelijking met industriegebieden of woningbouw) gemakkelijker aan te kopen. Dit komt omdat investeringen in de glastuinbouw in relatief korte tijd afgeschreven worden en omdat de grondprijs niet extreem hoog is.

Lichtopbrengst

Vooral de laatste tien jaar zijn de technische ontwikkelingen in de tuinbouw stormachtig geweest. Hierdoor reduceerde de economische afschrijvingstermijn van kassen van tien tot circa vijf jaar. De tuinbouw in Nederland moet het vooral hebben van productievergroting door hogere lichtopbrengst en het verlengen van de oogstperiode. In landen met een jonge tuinbouwcultuur zijn dit soort zaken minder belangrijk. Wel is er veel vraag naar moderne kassen, omdat hiermee de achterstand snel ingelopen wordt. Een hergebruikte kas is circa 50 procent goedkoper dan nieuwbouw.

Veel gebruikte kassen worden geëxporteerd naar diverse landen in het voormalige Oostblok, Nieuw-Zeeland, Australië, Kenia, Spanje en de Canarische eilanden. Kassensloopbedrijven zorgen voor demontage, controle en aanvulling van bouwonderdelen. Lokale vervoerders verzorgen vaak het transport van de onderdelen en de opbouw van de kassen.

Gunstiger positie

De sloop van het kassencomplex is door het Projectbureau Zuid-Holland Midden van de projectorganisatie HSL-Zuid openbaar aanbesteed. Uit de vijf aanbieders deed Sloopbedrijf Jan Knijnenburg BV uit Den Haag met als onderaannemer kassensloopbedrijf J. Olsthoorn BV uit Poeldijk de meest economische aanbieding.

Een gespecialiseerd kassensloopbedrijf heeft, in vergelijking met sloopbedrijven in de B&U-sector, een gunstigere positie, omdat 99 procent van het kassenbouwmateriaal weer wordt verhandeld. Alleen de gestorte funderingen en betonvloeren worden door Knijnenburg opgebroken en verwerkt als steenfundering in verhardingsconstructies van wegen in de nabije omgeving. Voordat met de sloop werd begonnen, had een Hongaarse kweker al interesse getoond voor het complete kassencomplex van de moderne chrysantenkwekerij.

In december vorig jaar is het complete interieur, zoals de klimaatbeheersing, assimilatieverlichting en scherming (zonwering) door Hongaarse werknemers van de nieuwe eigenaar verwijderd. Ook de bedrijfsruimten zijn in hun geheel ontmanteld. Zelfs het keukenblok, de wasruimten en de toiletten werden gedemonteerd en ingepakt.

Deze maand is begonnen met demontage van de glasopstanden. Het glas is met dezelfde machines verwijderd als waarmee het in 1996 werd aangebracht. Deze speciale machines zijn ontwikkeld met inachtneming van de voorschriften voor arbeidsomstandigheden en veiligheid in de kassenbouw. Omdat steeds grotere ruiten worden gebruikt, is het handmatig plaatsen van glas tegenwoordig niet meer mogelijk.

Na de verwijdering en het inpakken van het glas worden de constructieonderdelen gedemonteerd. De goten en spanten gaan rechtstreeks per trailer op transport. Kleinere onderdelen worden in de fabriek schoongeborsteld, gecontroleerd en zonodig aangevuld.

Flessen wijn

Voor de nieuwe eigenaar zijn de bouwtekeningen, technische schema’s en materiaallijsten onmisbaar voor een efficiënte herbouw. Meestal verwisselen deze papieren voor enkele flessen wijn of een slagroomtaart van eigenaar.

De onderdelen worden als retourvracht door Hongaarse transporteurs naar de plaats van bestemming gebracht. De herbouw wordt door lokale werknemers uitgevoerd. Nederlandse kassenbouwers zijn daarvoor te duur. Wel kan een supervisor van het kassensloopbedrijf de bouw vanuit Nederland of ter plaatse begeleiden.

Nog voor de winter van 2001 zal in Hongarije de hypermoderne chrysantenkas in gebruik worden genomen. Het gunstige klimaat en de betere lichtopbrengst maken een efficiënte teelt van bloemen mogelijk. Met de verkoop van dit kassencomplex is veel bouwmateriaal hoogwaardig hergebruikt en zijn ook in Hongarije binnenkort bloemen van hoge kwaliteit verkrijgbaar.

Het glas wordt met dezelfde machines verwijderd als waarmee het is aangebracht.

Reageer op dit artikel