nieuws

Horeca kent de eisen maar leeft ze niet na

bouwbreed

De naleving van de brandveiligheidsvoorschriften mag te wensen overlaten. Aan kennis ontbreekt het de horecasector zeker niet. Ook aannemers die regelmatig voor horecabedrijven werken, kunnen hun voordeel doen met de publicatie ‘Brandveiligheid in de horeca’.

Is het symptomatisch voor het gebrekkige brandveiligheidsbesef in de horeca dat de eerste druk van het uit 1990 daterende boekje nog volop verkrijgbaar is? Aan deze uitgave van de Stichting Vakopleiding Horeca is medewerking verleend door nagenoeg alle instanties die verstand hebben van brandveiligheid en horeca. De auteurs G. Post (Brandweer Advies en Opleidingsinstituut) en J. Wiersma-Harkema (International Fire Technology and Training Service) behandelen alle aspecten van brand in een horeca-inrichting.

Het grote probleem voor de horecaondernemer zit in de inrichting van de zaak. Hoe combineer je een zo plezierig en comfortabel mogelijke omgeving met een optimale brandveiligheid? In overzichtelijke tabellen geven de samenstellers een overzicht van redenen waarom bepaalde materialen al dan niet geschikt zijn voor plafond- of wandbekleding.

Paniek is volgens de samenstellers de grootste killer bij branden in horecagelegenheden. “Een brand in een Franse dancing liep voor zeer veel gasten rampzalig af; niet zozeer door de hete druppels van de gesmolten plastic versiering, maar door de paniek die deze hete druppels veroorzaakten.” Om die reden besteedt de uitgave uitgebreid aandacht aan de doelmatigheid van de vluchtwegen. Een schema geeft aan hoe groot de totale breedte van de nooduitgangen moet zijn in relatie tot het aantal aanwezigen.

In een apart hoofdstuk leggen de auteurs uit wat er na de brand nog allemaal mis kan gaan. Vooral zoutzuur kan voor grote gevolgschade aan de bouwconstructie zorgen. “Zoutzuur wordt gevormd wanneer chloorgas dat vrijkomt bij verbranding van pvc in verbinding komt met waterdamp. Het zuur tast metalen aan, maar ook beton.”

Reageer op dit artikel