nieuws

Gerrit Brokx doet alleen nog wat hij leuk vindt

bouwbreed

Netwerken, lobbyen maar bovenal besturen is zijn vak. Gerrit Brokx grossiert zo’n beetje in commissariaten en voorzitterschappen van talloze organisaties en werkgroepen. “Maar”, zegt hij met klem, “ik doe alleen nog de dingen die ik leuk vind.” Sinds drie weken hanteert hij ook de voorzittershamer van de Stichting Bouwen met Staal. Een gesprek over contacten, besturen en natuurlijk staal.

“Ik zit hier toch koninklijk”, zegt oud-staatssecretaris en voormalig burgemeester van Tilburg Brokx over zijn nieuwe werkplek. Vanaf de vierde etage van het Groothandelsgebouw in Rotterdam heeft hij ruim uitzicht op het Centraal Station en het Weena.

Eén dag per week zetelt hij hier als voorzitter van de Stichting Bouwen met Staal. Vorig jaar, kort na de zomer, werd hij voor deze functie gevraagd. De stichting, eerder dat jaar ontstaan uit een fusie van het Staalbouw Instituut en de Stichting Kennisoverdracht van het Staalbouwkundig Genootschap, was op zoek naar meer dan een boegbeeld. Het moest een ervaren bestuurder zijn en iemand met ingangen in die gremia waar de beslissingen worden genomen.

Daarnaast mocht de kennis van de bouwwereld niet ontbreken en maakte ook onafhankelijkheid onderdeel uit van de door de stichting opgestelde profielschets. “Ik ben voorzitter van de Adviesraad TNO Bouw en daar werd ik door iemand gevraagd of ik er interesse in had. Zo gaan die dingen dan.”

De oud-politicus voelde er wel iets voor. “Ik paste wel in het door de stichting opgestelde profiel. Daarbij komt dat staal natuurlijk annex is aan waar ik mij tientallen jaren mee bezig heb gehouden. Ik vond het dus wel aardig. Maar belangrijker nog vond ik het dat er een apparaat aanwezig is. Er werkt hier een groot aantal mensen en ik hoefde dus niets op te zetten. Daarbij heb ik twee geluksmiddelen. Ik heb constant secretaressebijstand, ik hoef dus niets uit te tikken, en ik heb een auto met chauffeur die mij overal naar toe brengt. In de auto kan ik dus stukken lezen en telefoneren. Dat alles maakt het leven aangenamer. En verder spring je in het water en ga je zwemmen.”

Pensionering

In 1997 ging Gerrit Brokx met pensioen, maar dat betekende niet dat hij achter de geraniums belandde. Al tijdens zijn periode als staatssecretaris en ook gedurende zijn burgemeesterschap bekleedde hij diverse functies, variërend van voorzitter van de Stuurgroep Herziening Wegenbeheer tot lid van het Bondsbestuur van de KNVB en zo’n beetje alles wat daar tussen zit. Die lijn heeft zich na zijn pensionering voortgezet.

“Besturen is mijn vak en dat is ook wat ik het liefste doe. Maar ik doe nu alleen nog die zaken die ik vooral erg leuk vind om te doen.”

Brokx kent iedereen en iedereen kent Brokx. “Ik kom daarom overal gemakkelijk binnen. En als ik iets moet weten of als ik ergens een ingang moet hebben, dan pak ik een jaarverslag van een onderneming en dan kijk ik naar de leden van de raad van commissarissen. Het moet gek lopen als daar niemand bij staat die ik ken.”

Arend Dolsma, woordvoerder van de Stichting Bouwen met Staal, knikt bij deze opmerking bevestigend. “Dat is ook precies de reden waarom we zo blij zijn met mijnheer Brokx. Hij kan deuren openen die voor ons anders heel moeilijk opengaan.”

“Kijk”, zegt Brokx, “waar het om gaat is dat je op de juiste momenten die contacten gebruikt. Als ik naar een departement ga, dan probeer ik zoveel mogelijk te combineren, zodat ik voor vier of vijf verschillende zaken bij iemand aanklop. Ik weet hoe Kamerleden werken en wanneer je ze moet benaderen. Je moet natuurlijk altijd voorkomen dat ze je lastig gaan vinden.”

Staal

Als nieuwe voorman van de Stichting Bouwen met Staal ziet Brokx voor zichzelf vooral een lobbyrol weggelegd. De vele mogelijkheden van het bouwen met staal moeten niet alleen bij de bedrijfstak bouw en ontwerpers, maar ook op rijksniveau onder de aandacht worden gebracht.

“En dan denk ik bijvoorbeeld vooral aan de mogelijkheden voor de infrastructuur. Neem de rondweg rond Den Bosch. Die weg moet worden verbreed. Het is heel goed mogelijk om daar door middel van een staalconstructie een weg boven te leggen voor het doorgaande verkeer. Het regionale bestemmingsverkeer, dat nu ook veel van die rondweg gebruik maakt, kan op die wijze van het doorgaande verkeer worden gescheiden. Het is geen nieuw idee, maar het is wel iets waar serieus naar kan worden gekeken. Het is mijn taak om dat onder de aandacht te brengen. Of dat lastig zal worden? Dat kan ik na drie weken nog niet zeggen.”

Oud-staatssecretaris en -burgemeester Gerrit Brokx: “Ik weet hoe Kamerleden werken en wanneer je ze moet benaderen.

Bouwen met Staal

Bouwen met Staal is een landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de bouw. De stichting zet zich in voor:

– een beter beeld van de bouwkundige mogelijkheden van staal,

– een bredere kennis van constructieconcepten en -methoden en van toepassingsaspecten als brandveiligheid en duurzaamheid,

– een juiste regelgeving voor bouwen met staal en het gebruik ervan in de bouwpraktijk.

De activiteiten variëren van promotie en technisch advies tot kennisoverdracht en onderzoek. Tot de doelgroepen behoren opdrachtgevers, architecten, constructief adviseurs en docenten en studenten in het technisch onderwijs.’Besturen is mijn vak en dat is ook wat ik het liefste doe’

Reageer op dit artikel