nieuws

Gelderland kiest voor zand uiterwaarden

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Gelderland menen dat het ontgrondingsproject Watergoed kan worden geschrapt. Reden is dat staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat instemt met alternatieve zandwinning in de uiterwaarden van de grote rivieren. Provinciebestuurder Boxem verwacht dat in 2006 kan worden begonnen met het eerste proefproject in de uiterwaarden van de Waal bij Dreumel.

De gedeputeerde gaat er van uit dat zijn provincie hierdoor tijdig kan voldoen aan de taakstelling voor de levering van 59 miljoen ton beton- en metselzand die door het Rijk is opgelegd.

Lenen

Gelderland wordt daarbij geholpen door Noord-Brabant, dat bereid is 8 miljoen ton beton- en metselzand te ‘lenen’. Deze provincie geeft vergunning voor de uitbreiding van de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk en voor uitdieping van een oude Maasarm bij Keent. Voorwaarde is dat De Vries de 8 miljoen ton in mindering brengt op de taakstelling die Brabant in de periode van 2009 tot 2018 krijgt opgelegd.

Gelderland rekent erop dat West Maas en Waal en de inwoners van die gemeente zonder morren meewerken aan het proefproject in Dreumel. Directeur Van Megen van Nederzand BV gelooft absoluut niet in het uitblijven van procedures. “Er is altijd wel iemand die in het geweer komt. Wij gaan er dan ook van uit dat voor 2010 geen zand kan worden gewonnen in de uiterwaarden. Gelderland is kortzichtig en zorgt er ook nog eens voor dat in Brabant geen ruimte over blijft voor verhoging van de taakstelling.”

Procedurefout

Het geschrapte project Watergoed zou al lang in gang zijn gezet als de provincie Gelderland niet een ernstige procedurefout zou hebben gemaakt.

De gemeente West Maas en Waal trachtte de plannen te dwarsbomen door het ontgrondingsgebied in een nieuw bestemmingsplan een agrarische functie te geven. De Provincie gaf er geen goedkeuring aan, maar publiceerde het besluit een dag te laat. Hierdoor kreeg het bestemmingsplan rechtskracht en moest de omstreden Nimby-procedure worden gestart om West Maas en Waal alsnog te dwingen mee te werken. De zandwinners voelen zich danig in de steek gelaten nu Gelderland heeft besloten die procedure weer te staken.

Reageer op dit artikel