nieuws

Gebruiksvergunning wassen neus

bouwbreed

“Veel gemeenten hebben een inspecteur die controleert of hondenbezitters wel hondenbelasting betalen. Dat levert namelijk geld op. Maar voor een inspecteur die kijkt of een branddeur goed functioneert is geen geld, want dat levert niks op. Pas als het misgaat, blijkt hoe onterecht dat is.”

Dit zegt B. van der Vlist van het gelijknamige adviesbureau uit Bergambacht naar aanleiding van de ramp in Volendam. Hij is gespecialiseerd in bouw- en gebruiksvergunningen en waarschuwt voor brandgevaarlijke situaties in scholen. “Hoewel ik het al regelmatig naar voren heb gebracht, voldoet geen enkele school van dertig jaar of ouder aan de huidige brandweereisen. Na de brand in Volendam weet ik zeker dat er meer aandacht voor gebruiksvergunningen voor zowel cafés als scholen gaat komen”, aldus Van der Vlist.

Sinds 1992 is het krachtens de plaatselijke bouwverordeningen verplicht dat bepaalde bouwwerken over een gebruiksvergunning beschikken. Dit geldt onder andere voor horecabedrijven, kantoren, scholen en ziekenhuizen. Als een gebruiksvergunning niet wordt verleend, kan het gebouw vanwege brandgevaar worden gesloten. Burgemeester F. IJsselmuiden van Edam-Volendam antwoordde desgevraagd dat De Hemel in Volendam, ondanks het feit dat een gebruiksvergunning werd geweigerd, niet dicht hoefde omdat het nu eenmaal niet zo werkt. Volgens Van der Vlist is nog geen enkele school zonder gebruiksvergunning gesloten.

Nog lang niet alle gebouwen in Nederland zijn door de brandweer gecontroleerd. Bovendien zijn gemeenten voorzichtig met de opnames van scholen.

Zonder vergunning

Van der Vlist: “Een goedwillend gemeentebestuur kan zich lelijk in de vingers snijden. Zo bleek bij de aanvraag van een gebruiksvergunning voor een school in Oudewater dat voor 300.000 gulden in brandveiligheid geïnvesteerd moest worden. Maar omdat de gemeente dat geld niet had, draait de school nu gewoon door zonder gebruiksvergunning.”

De situatie in Volendam is anders, omdat hier een eigenaar persoonlijk werd aangeschreven, in plaats van een schoolbestuur. “Een overeenkomst in beide gevallen is dat er een lijst met aanwijzingen boven tafel komt, waaraan een uitbater of schoolbestuur moet voldoen. En vervolgens gebeurt er niets. Het schort in beide gevallen gewoon aan controle en naleving van de voorschriften. Schoolbesturen zijn extra voorzichtig, omdat ze bang zijn voor negatieve publiciteit die gevolgen kan hebben voor het leerlingenaantal”, aldus Van der Vlist.

Reageer op dit artikel