nieuws

FNV Bouw zet nieuw team reïntegratiebegeleiders op

bouwbreed

FNV Bouw is naarstig op zoek naar zo’n veertig vrijwilligers die wao’ers willen begeleiden bij hun reïntegratietraject. Voor het einde van het jaar moet het team reïntegratiebegeleiders paraat zijn.

Reden voor het opzetten van het team is dat werkgevers en gemeenten steeds sneller, bij voorkeur al in het eerste ziektejaar, reïntegratietrajecten aanbieden. Daar heeft FNV Bouw niets op tegen, temeer omdat het vaak in het belang van de betrokken werknemer zelf is zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Die moet er echter wel op letten dat het aangeboden traject tegemoet komt aan zijn eigen wensen. Daarmee moet worden voorkomen dat hij in een door hem ongewenste functie wordt gereïntegreerd.

De taak van de reïntegratiebegeleiders is het geven van informatie over arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen van een andere, aangepaste functie of baan. Ook kunnen de begeleiders helpen bij het voorbereiden van reïntegratiegesprekken met arbodienst, centrum voor werk en inkomen of particulier reïntegratiebedrijf.

FNV Bouw denkt aan veertig begeleiders genoeg te hebben. Dat aantal is gebaseerd op op de wao-cijfers en op eerdere ervaringen bij het begeleiden van wao’ers. Die ervaring is opgedaan bij de begeleiding die speciale kaderleden sinds enkele jaren geven aan leden bij de (her)keuring voor de wao.

Reageer op dit artikel