nieuws

FNV Bouw kritisch over ideeën K.O.E.

bouwbreed

FNV Bouw staat kritisch ten opzichte van de ideeën van de K.O.E.-werkgroep. Sommige voorstellen van K.O.E. vallen in goede aarde, maar andere vallen volgens sectorbestuurder C. Verhoef onder de categorie “demagogisch gezwets”.

“Als je roept dat het bedrijfschap schilders en andere paritaire organisaties wel weg kunnen, is dat zeer ongenuanceerd. Dat is een visie die nergens op gebaseerd is en niet bekeken vanuit de optiek van de gehele bedrijfstak, maar alleen vanuit het gezichtspunt van de grote ondernemingen in de sector. Hetzelfde geldt voor het pensioenfonds. Dat kunnen we toch niet zomaar inruilen voor ING of Nationale Nederlanden”, zegt Verhoef.

“Wat ons wel aanspreekt in de ideeën van K.O.E. is een stukje maatwerk naar de individuele werknemers toe. Als je de bedrijfstak aantrekkelijk wil maken, dan is meer maatwerk nodig. Dat betekent dat je inderdaad een aantal collectieve regelingen tegen het licht moet houden. Onze leden pleiten voor de afschaffing van de collectieve wintersluiting. En in de praktijk zijn veel werkgevers er ook geen voorstander van, kijk alleen maar naar het grote aantal dispensatieverzoeken.”

Maatwerk ook in die zin, dat het voor de werknemer mogelijk moet zijn met zijn werkgever individuele arbeidsvoorwaarden af te spreken die aansluiten op de eigen behoeften.

Nieuwe cao

FNV Bouw begint op korte termijn met de leden de discussie over een nieuwe cao voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf. De Hout- en Bouwbond CNV en de werkgeversorganisatie Fosag komen binnenkort ook met hun voorstellen. De huidige cao loopt op 30 april ten einde; de eerste onderhandelingen zijn gepland voor 19 maart.

Verhoef bepleit voor de ruim 33.000 werknemers in de sector een structurele loonsverhoging van 6 procent. Een éénjarige cao heeft de voorkeur. Het gaat goed met het schildersbedrijf, zegt FNV Bouw, en daarom is er ruimte voor “een verbetering van het inkomen”. Vergroting van zeggenschap voor werknemers, over zaken als arbeidstijden, scholing en loopbaan, heeft eveneens prioriteit. Inkomensverbetering en meer zeggenschap zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de huidige werknemers naar een andere bedrijfstak vertrekken, waarschuwt de bond.

Onderzoek

Op de ledenvergaderingen van FNV Bouw zullen ongetwijfeld ook de ideeën van K.O.E. aan de orde komen, die voor een deel zullen worden geïntegreerd in de cao-voorstellen van Fosag. De besturen van de werkgeversorganisatie en de werkgroep besloten eind vorig jaar tot een onafhankelijk, extern onderzoek naar het nut en de effectiviteit van verschillende collectieve regelingen en activiteiten in de schilders- en onderhoudsbranche. De resultaten van de verschillende deelonderzoeken worden dit voorjaar aan de Fosag-leden voorgelegd.

De bond wil dat de werknemer voortaan zijn werkzaamheden tussen 07.00 en 10.00 uur ’s morgens kan beginnen. Het einde van de werktijd zou tussen 15.00 en 18.00 uur moeten liggen. Elke werknemer krijgt het recht in de deeltijd te werken en werknemers van 55 jaar en ouder moeten de mogelijkheid krijgen om vier dagen te werken.

Urencontract

Verhoef is geen voorstander van het idee van een urencontract in de sector, waarbij de arbeidsrelatie is gebaseerd op een gemiddeld aantal uren per jaar. Het systeem voorziet in langer werken ’s zomers en korter in de winter. Directeur E. Kruiderink van Fosag pleitte vorig jaar in een interview met Cobouw voor dit model. Hij meende dat het principe de vakbonden zou moeten aanspreken. Voor de werkgever zou invoering van het systeem verlenging van de bedrijfstijd opleveren; de werknemer zou het meer financiële zekerheid geven. Verhoef: “Het idee op zich spreekt ons wel aan, maar als het op de invulling aankomt, staan we lijnrecht tegenover de werkgevers. Want zij zullen in de praktijk willen bepalen wanneer er gewerkt wordt.”

Ironisch: “Als je een bedrijfstak, die zich kenmerkt door een lage instroom en een hoge uitstroom, aantrekkelijk wil maken, moet je

zo’n idee vooral uitvoeren.”

‘Bondsleden willen af van collectieve wintersluiting’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels