nieuws

Eis stakingsverbod in kleinmetaal valt fout

bouwbreed Premium

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 380.000 werknemers in de kleinmetaal lopen uiterst moeizaam. De eis van werkgevers van een stakingsverbod voor onderwerpen waarover in de cao overeenstemming is bereikt, valt bij de bonden volstrekt verkeerd.

De cao is volgens de CNV Bedrijvenbond een basisregeling met minimum arbeidsvoorwaarden. Buiten de cao om maken de bonden dan ook aanvullende afspraken op bedrijfsniveau over de arbeidsvoorwaarden. “Als hiervoor gestaakt moet worden, doen we dat. Dat kunnen de werkgevers niet verbieden”, aldus onderhandelaar A. Bezemer van de Bedrijvenbond.

De werkgevers, verenigd in de federatie FME-CWM, willen juist wel een stakingsverbod in de cao. “Het gaat om het fatsoenskarakter van de afspraken. Wij kunnen nu een cao afsluiten, maar dan moet ik tegen de bedrijven zeggen: het kan zijn dat de bond bij u op bezoek komt om de onderhandelingen nog eens dunnetjes over te doen. Dat gaat echt niet”, zegt werkgeversonderhandelaar Ben Vonk. Hij betreurt de houding van de bonden. “Wij hebben een mooi bod neergelegd maar dat wijzen de bonden simpelweg af.”

A. Jongbloed van FNV Bondgenoten ziet het mooie niet aan de werkgeversvoorstellen. “Naar onze voorstellen is niet serieus gekeken. Alles draait om de werkgever. Zeggenschap voor werknemers, bijvoorbeeld over wanneer zij moeten werken, ho maar.”

De werkgevers gaan zich beraden over een nieuw bod. De bonden gaan met hun achterban praten over de stand van zaken. Over twee weken staat een weer een onderhandelingsronde gepland.

Opboksen

Het is niet de eerste keer dat werkgevers en werknemers in de kleinmetaal waaronder installateurs vallen, met elkaar overhoop liggen. Toen de bonden begin december met hun cao-voorstellen naar buiten kwamen, noemde FME-CWM-voorzitter A. Kraaijeveld deze al direct onbeheerst en onverstandig. Hij doelde daarmee op de looneis van 4 procent die hij karakteriseerde als “een regelrechte aanval op de werkgelegenheid in de sector”.

De bonden vinden een goede cao inclusief een lucratieve loonparagraaf noodzakelijk om de bedrijfstak aantrekkelijk te houden voor werknemers. Vooral in de elektrotechniek is het moeilijk opboksen tegen de it-sector, die met name in de secundaire sfeer veel betere arbeidsvoorwaarden kent.

Reageer op dit artikel